Gmach Państwowego Banku Rolnego. Fot. whiteMAD/Mateusz Markowski

Marian Lalewicz: wielki architekt warszawsko-petersburski. Jego dzieła do dziś budzą zachwyt

Marian Lalewicz to jeden z najznakomitszych architektów przedwojennej Polski. Działał nie tylko w kraju, ale i w Rosji. Do dziś zachowało się wiele jego dzieł, które budzą powszechny zachwyt i świadczą o wyjątkowym talencie architekta. Lalewicz poświęcił się także restauracji zabytkowych budowli warszawskich, m.in. pałaców. Zginął podczas powstania warszawskiego, rozstrzelany przez Niemców w masowej egzekucji przy ulicy Dzikiej 17.

Marian Lalewicz urodził się w 1876 roku w Wyłkowyszkach, w powiecie suwalskim. W 1895 roku ukończył gimnazjum w Suwałkach i rozpoczął studia na Wydziale Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Po sześciu latach nauki, w 1901 roku, uzyskał dyplom architekta-artysty. Stypendium wykorzystał na podróże naukowe do Szwecji, Norwegii, Niemiec, Austrii i Włoch, gdzie nabywał dodatkowej wiedzy i kształtował swój warsztat. Do 1917 r. wykładał historię sztuki i architektury w uczelniach petersburskich, jednocześnie projektując budowle w Moskwie i Petersburgu.

Marian Lalewicz na jednej z niewielu swoich fotografii. Fot. twoja-praga.pl

Marian Lalewicz


Jego działalność architektoniczna została wielokrotnie nagrodzona w licznych konkursach. W 1915 roku został prezesem Stowarzyszenia Architektów Artystów w Petersburgu. Po powrocie do Polski w 1918 r. wykładał w Akademii Sztuk Pięknych i na Politechnice Warszawskiej. W latach 1925–1927 został dziekanem tego wydziału, a w latach 1935–1938 objął stanowisko prorektora Politechniki Warszawskiej. Od 1930 roku był prezesem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Marian Lalewicz był przedstawicielem modernizmu w architekturze. Jego projekty cechowała funkcjonalność, dostosowanie formy do potrzeb budynku, płaskie dachy, duże okna i szczegółowo rozplanowane wnętrza. W twórczości Lalewicza pojawiają się także elementy neobarokowe, czego przykładem jest projekt kościoła akademickiego w Lublinie.

Kościół Akademicki KUL pw. Św. Krzyża. Autor zdjęcia: Wincenty Miros/fotopolska.eu

Lalewicz jest zaliczany do grupy architektów „modernistów”, poszukujących nowych zastosowań dla form klasycznych – prostych, monumentalnych, tworzonych w duchu akademickiego klasycyzmu, który umiejętnie łączył w swoich realizacjach historyczną przeszłość z nowoczesnością. Projektował, ale także restaurował i dostosowywał do nowych potrzeb wiele zabytkowych gmachów. Był jednym z najaktywniejszych konserwatorów okresu dwudziestolecia międzywojennego. Podczas obrony Warszawy w 1939 r. roku pełnił funkcję komendanta Pogotowia Technicznego, zajął się tajnym nauczaniem i działał w Stołecznym Komitecie Samopomocy Społecznej. W 1943 r. został wysiedlony ze swojego domu przy ul. Górnośląskiej 41 i zamieszkał przy ul. Muranowskiej 12.

W czasie powstania warszawskiego w sierpniu 1944 roku zginął rozstrzelany przez Niemców w masowej egzekucji przy ulicy Dzikiej 17, wraz z ok. 200 innymi osobami. Symboliczny grób Mariana Lalewicza znajduje się na cmentarzu Powązkowskim.

Marian Lalewicz
Grób symboliczny Mariana Lalewicza na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Fot. Krzem Anonim, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Ważniejsze projekty w Rosji:

 • Kronwerksky Prospekt w Sainkt Petersburgu (1912-1913)
Sainkt Petersburg – Kronwerksky Prospekt (1912-1913). Fot. Potekhin, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
 • Dom dochodowy w Sankt Petersburgu (1911–1912) – obecnie w ruinie
Marian Lalewicz
Dom dochodowy w Sankt Petersburgu (ul. Rosensteina 39) Fot. Bestalex, CC0, via Wikimedia Commons
 • Dom towarowy firmy futrzarskiej Mertensa w Petersburgu (1911–1912)
Dom towarowy Mertensa w Sankt Petersburgu. Fot. Dezidor, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons


 • Gmach Banku Syberyjskiego przy ul. Newski Prospekt 44 w Sankt Petersburgu (1908–1910)
Marian Lalewicz
Gmach Banku Syberyjskiego w Sankt Petersburgu. Fot. A.Savin, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Ważniejsze projekty w Polsce:

 • Gmach Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych przy ul. Targowej 74 w Warszawie (1928–1929)

Budynek w 1932 i 2022. Fot. Henryk Poddębski , Public domain, via Wikimedia Commons i Autor zdjęcia: mamik/fotopolska.eu, Licencja: CC BY-SA 4.0

 • Gmach Banku Rolnego przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie (1926–1927)

Gmach Państwowego Banku Rolnego w 1928 i 2024 r. Źródło: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej i whiteMAD/Mateusz Markowski • Budynek Państwowego Instytutu Geologicznego przy ul. Wiśniowej 4 w Warszawie (1923–1930)
Fot. whiteMAD/Mateusz Markowski

Główna sala muzealna w 1935 r. i obecnie. Źródło: Muzeum Warszawy, Autor: Henryk Poddębski i Robert Niedźwiedzki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

 • Kamienica przy ul. Mokotowskiej 51/53 w Warszawie (1923–1925)
Budynek obecnie. Fot. Szczebrzeszynski, CC0, via Wikimedia Commons
Marian Lalewicz
Budynek obecnie. Fot. Sechshoden, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Budynek obecnie. Fot. Sechshoden, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
 • Dom dochodowy Pocztowej Kasy Oszczędności przy ul. Filtrowej 68 (1926)

Gmach w 1932 i 2011 r. Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona i Panek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

 • Dom własny w Kolonii Profesorskiej przy ul. Górnośląskiej 41 w Warszawie
Willa architekta Mariana Lalewicza przy ul. Górnośląskiej 41. Fot. BN
 • Kościół garnizonowy w Gdyni (1935–1939)
Marian Lalewicz
Kościół Garnizonowy. Fot. Andrzej Otrębski, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
 • Budynek Narodowego Banku Polskiego w Siedlcach

Bank w 1934 i 2006. Źródło: szukajwarchiwach.gov.pl i Public Domain, via Wikimedia Commons

 • Przebudowa tzw. koszar świętokrzyskich w Lublinie na gmach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Uniwersytet w 1930 i 2023. Źródło: Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie i mamik/fotopolska.eu, Licencja: CC BY-SA 4.0

 • Gmach Banku Rolnego w Toruniu (1937–1939)
Marian Lalewicz
Budynek banku. Fot. Pko, Public Domain, via Wikimedia Commons
 • Przywrócenie Pałacowi Staszica przebudowanemu na cerkiew św. Tatiany Rzymianki pierwotnego klasycystycznego wyglądu (1924–1926)

Pałac jako cerkiew św. Tatiany Rzymianki i w klasycystycznej szacie obecnie. Źródło: United States Library of Congress i whiteMAD/Mateusz Markowski

 • Przebicie ulicy Bonifraterskiej przez budynek Sądu Apelacyjnego (1936–1937)

Gmach przed i po przebiciu przejazdu. Źródło: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Przejazd z czasów okupacji oraz jego współczesna wersja. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona i whiteMAD/Mateusz Markowski

Źródło: culture.pl, teatrnn.pl

Czytaj też: Architekt | Urbanistyka | Zabytek | Historia | Warszawa | Architektura w Polsce