Gdynia jak Miami. Yacht Park na Molo Rybackim

Ich budowa wkrótce ruszy. Białe apartamentowce zbuduje Polski Holding Nieruchomości. Powstanie w sumie osiem nowych budynków, których projekt został wyłoniony w konkursie. Osiedle Yacht Park powiększy się o modernistyczne bryły, które zaprojektowali architekci z pracowni FS&P ARCUS z Warszawy.

W konkursie doceniono czytelne rozwiązanie przestrzenne i zaproponowane zagospodarowanie terenu. Głównym założeniem architektów było stworzenie płynnej kontynuacji istniejącej zabudowy południowej części Mola Rybackiego w Gdyni, której frontowa pierzeja stanowić będzie wizytówkę cypla.

Nasza propozycja łączy współczesne architektoniczne i technologiczne rozwiązania z historyczną, modernistyczną zabudową miasta Gdyni, nawiązując jednocześnie do marynistycznego stylu. Poprzez spójne nawiązanie do terenów otaczających, koncepcja stanowi całość funkcjonalno-przestrzenną ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej inwestycji Yacht Park – tłumaczą autorzy projektu.

Koncepcja została zaprojektowana zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego. Główną przestrzeń publiczną zaprojektowano w formie ciągu biegnącego wzdłuż Nabrzeża Kutrowego. Takie usytuowanie stanowi naturalne przedłużenie terenów rekreacyjnych oraz usług turystki morskiej, łącząc Nabrzeże Prezydenta z terenami rekreacyjnymi na końcu cypla.

Nowe budynki Yacht Park 2 to osiem kameralnych obiektów o czterech kondygnacjach do 15 m oraz piątą kondygnacją sięgającą 18 m. Najwyższe kondygnacje są wycofane od strony Nabrzeża Kutrowego, dzięki czemu architekci stworzyli duże tarasy okalające całe mieszkania.


Jak jury argumentowało przyznanie nagrody?

Koncepcja stanowi autorską kontynuację i nawiązuje rozwiązaniami architektoniczno-przestrzennymi do zrealizowanej, od strony zachodniej, zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla Yacht-Park 1. Na uznanie zasługuje rozwiązanie strefy mieszkaniowej zapewniające bezkolizyjne z ruchem kołowym wnętrza urbanistyczne, wyposażone w place zabaw i strefy odpoczynku mieszkańców.

Budynki mieszkalne, tworząc osiedle mieszkaniowe, stanowią niezależną strefę funkcjonalną, która jednocześnie tworzy spójny układ funkcjonalny oraz komunikacyjny całego zamierzenia. Architektura budynków oraz ich gabaryty pozwalają na zachowanie atrakcyjnego układu przestrzennego, niezbędnego do właściwego funkcjonowania osiedla, uzyskania otwarć widokowych oraz zachowania skali tej części Gdyni. 

Zespół projektowy: Rafał Dominik Eymontt, Mariusz Ścisło, Arkadiusz Janowicz, Urszula Bereś, Paulina Nieróbca, Karolina Piaścik, Magdalena Jankowska, Paulina Jaczewska-Wocial.

źródło: FS & P Arcus

Czytaj też: Gdynia | Miasto | Urbanistyka | Modernizm | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie