Gdyńskie Centrum Sportu, czyli metamorfoza otoczenia zbiornika retencyjnego na Witominie.

Gdyńskie Centrum Sportu, które powstaje w otoczeniu zbiornika retencyjnego na Witominie będzie największym tego typu parkiem w mieście. W ramach inwestycji powstanie strefa sportowa, place zabaw, czy ciąg pieszo-rolkowy. Już wkrótce ta okolica zmieni się nie do poznania dzięki pomysłom rady dzielnicy i projektom z gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

“Ta część Witomina przemieni się w niezwykły sposób. Dzięki współpracy mieszkańców, zaangażowaniu Rady Dzielnicy oraz Gdyńskiego Centrum Sportu wkrótce ujrzymy konkretne rezultaty tych projektów. Efekt synergii sił i środków powinien przekroczyć wszelkie oczekiwania, nadając temu miejscu wyjątkowy wyraz i piękno – mówi Prezydent Gdyni WojciechSzczurek

Obszar w pobliżu wybudowanego w 2020 roku zbiornika retencyjnego przechodzi niezwykłą metamorfozę. Planowane realizacje zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego z lat 2020, 2021 i 2023 przewidują gruntowne zmiany oraz stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni, dostosowanej do potrzeb dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób z niepełnosprawnościami.

“To będzie szczególna przestrzeń na mapie Gdyni. Nowe miejsce aktywnego relaksu służyć będzie mieszkańcom wielu pokoleń. Całość realizacji spełniać będzie najwyższe normy i z pewnością przypadnie do gustu mieszkańcom, nie tylko Witomina” – komentuje wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk.

Planowana inwestycja zakłada wieloaspektowe przekształcenie obecnie niezagospodarowanego obszaru. Przygotowany projekt zakłada stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z siecią ścieżek pieszych oraz różnorodną roślinnością, obejmującą w szczególności drzewa i krzewy. Teren ten został podzielony na różne strefy, z uwzględnieniem ich przeznaczenia, rodzaju aktywności oraz oczekiwanych użytkowników.


Realizacja inwestycji z uwagi na swoją złożoność podzielona została na 3 etapy realizacji. Pierwsze dwa realizowane będą w bieżącym roku. Pierwszy etap obejmuje budowę nowoczesnego boiska piłkarskiego z syntetyczną trawą oraz stworzenie parku zabawy i rekreacji z podziałem na dzieci starsze i młodsze m.in. z trampolinami oraz tyrolką, co stanowi realizację projektów autorstwa Pani Jolanty Prorok (2020 r.) i Pani Ewy Wiśniewskiej (2021 r.).

W drugim etapie projektu zostanie wybudowany ciąg pieszo-rolkowy, który połączy projektowane strefy placów zabaw, strefy sportowej i rekreacyjnej z istniejącym dojściem i dojazdem serwisowym do zbiornika retencyjnego, o co wnioskowała Pani Jolanta Prorok w zwycięskim projekcie złożonym w 2023 roku.

Obydwa etapy, na których realizację ogłoszno przetarg, uzupełni niezbędna infrastruktura techniczna, nowe oświetlenie, ciągi piesze i elementy małej architektury, jak kosze i ławki. Otoczenie wypełni różnorodna zieleń. Przestrzeń zostanie dostosowana dla osób ze specjalnymi potrzebami.

“Zmiany w tej części dzielnicy będą efektem pracy wielu osób, w szczególności kilkuosobowej grupy roboczej, którą tworzyliśmy z Agnieszką Klawikowską, Danielem Kurem oraz Jolantą Prorok. Razem włożyliśmy ogrom pracy i czasu na konsultowanie proponowanych koncepcji z projektantami. Wspólnie wypracowaliśmy rozwiązania, które składają się na główną inwestycję tej kadencji Rady Dzielnicy Witomino. Bez środków z budżetu dzielnicy nie dałoby radę wprowadzić w życie tych pomysłów. Nie wszystko da się zrealizować teraz, ale nie mówimy jeszcze ostatniego słowa” – mówi Joanna Ołownia, przewodnicząca Rady Dzielnicy Witomino.

Planowany do realizacji w przyszłości etap trzeci, którego realizacja będzie możliwa po pozyskaniu odpowiednich środków finansowych, obejmuje stworzenie boiska do gry w siatkówkę plażową, kortu oraz pola ze ścianką do gry w tenisa, siłowni plenerowej z urządzeniami dla seniorów oraz dodatkowej infrastruktury technicznej, ciągów pieszych oraz obiektów małej architektury, takich jak ławki, kosze, stojaki na rowery, biblioteczka plenerowa, stoliki do gry w szachy czy scena plenerowa.

Wielomilionowe inwestycje przyczyniają się do znaczącej transformacji krajobrazu dzielnicy, zmieniając jej oblicze i tworząc nowe, atrakcyjne przestrzenie dla mieszkańców. Trwa przebudowa ulicy Chwarznieńskiej, wyremontowano ulicę Hodowlaną, w ostatnich latach powstały tu m.in. zbiornik retencyjny oraz nowoczesna Przystań Sąsiedzka.

“Witomino w ciągu ostatnich lat przechodzi niebywałą przemianę. To łącznie ponad 100 mln złotych, które prowadzą do zmiany na długie lata. Inwestycje, jak zagospodarowanie terenu przy powstałym niedawno zbiorniku na II Morskiego Pułku Strzelców, są jak ostatnie szlify w diamencie. Wierzę, że odmiana tego miejsca będzie służyła każdego dnia tysiącom osób, a bliskość m.in. Szkoły Podstawowej nr 12 zachęci do lekcji poza murami szkoły” – podsumowuje Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni wywodzący się z zachodniej części miasta

W przypadku dwóch pierwszych etapów finansowanie na dokumentację projektową i roboty budowlane w kwocie 1.376.824,00 zł pochodzi ze środków gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego (526.000,00 zł w edycji 2020, 420.824,00 zł w edycji 2021, 430.000,00 zł w edycji 2023) oraz 1.188.000,00 zł od Rady Dzielnicy Witomino. Odzwierciedla to kluczową rolę zaangażowania społeczności lokalnej i władz dzielnicy w rozwój infrastruktury miejskiej. Te znaczące inwestycje mają na celu przekształcenie krajobrazu dzielnicy, tworząc nowe, atrakcyjne przestrzenie dla jej mieszkańców oraz ulepszając jakość życia w społeczności. Dotychczas sfinansowano zakres dokumentacji projektowej, który wyniósł 91 758,00 zł. Wykonywało go Atelier Harmoza Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni. Jak wam się podoba Gdyńskie Centrum Sportu?

źródło: Gdyńskie Centrum Sportu / www.gdynia.pl 
wizualizacje: Atelier Harmoza / http://atelier.harmoza.pl/

Czytaj też: Architektura w Polsce | Place, Skwery, Parki  | Gdynia | whiteMAD na Instagramie  | Ekologia | Sport