Rzeźba Piastowska

Rzeźba Piastowska w Poznaniu już gotowa. Jest dziwna i piękna.

Rzeźba Piastowska powstała na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, w miejscu, w którym ponad tysiąc lat temu znajdował się gród Mieszka I. Rzeźba ma symbolizować kształt wałów obronnych i przypominać o korzeniach państwa Polskiego, które zrodziło się w tym miejscu.

Rzeźba inspirowana wałami obronnymi Mieszka I to dzieło Łukasza Gruszczyńskiego z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Konstrukcja została wykonana z metalowej blachy, prezentując swoją futurystyczną formę – następnie rzeźbę pokryto drewnem pochodzącym z wykopalisk. Jak twierdzi wykonawca tego projektu, jest to symboliczne nawiązanie do dialogu form i przestrzeni wieków dawnych i współczesności.

Celem, który przyświecał wykonawcom projektu, było upamiętnienie świadectwa początków państwowości polskiej w Poznaniu. Zgodnie z koncepcją artystyczną rzeźba ma zobrazować skalę i przybliżony kształt grodowych wałów obronnych.

Rzeźba Piastowska nie jest jedyną nową atrakcją turystyczną. W ramach projektu trwają prace związane z odrestaurowaniem wnętrza zabytkowego kościoła Panny Marii in Summo, w planach jest rónież wykonanie ekspozycji Palatium Mieszka I wraz z kaplicą Dobrawy na Ostrowie Tumskim.

Badania archeologiczne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu przy kościele Najświętszej Marii Panny zostały podjęte już w 1938 r. W wykopie na głębokości ponad 5 m odsłonięto wówczas konstrukcje drewniane, interpretowane jako pozostałości wału grodowego.

Rzeźba Piastowska


61 lat później w okolicy kościoła Najświętszej Marii Panny zespół archeologów pod kierunkiem prof. Hanny Kóćki-Krenz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odnalazł relikty palatium Mieszka I. W następnych latach archeolodzy odkryli też fundamenty pałacowej kaplicy, której renowacja rozpoczęła się dwa lata temu.

Projekt “Tu się wszystko zaczęło” jest wyceniany na 10 mln zł i  częściowo został wykonany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Więcej inwestycji z Poznania znajdziesz tutaj.

źródło: UM Poznań