Jest naturalny. Park wokół Dworku Matejki w Krakowie po remoncie

Park wokół Dworku Jana Matejki zyskał odświeżony wygląd. Zamiast betonowych płyt alejki wykonano z naturalnej nawierzchni, a całość uzupełniono o minimalistyczne meble. W ten sposób podkreślono to, co najcenniejsze – zabytkowy budynek muzeum.

Dworek Jana Matejki znajduje się w Krzesławicach w Krakowie przy ulicy Wańkowicza 25. To zabytkowy budynek, którego historia sięga początku XIX wieku. Obecnie właścicielem budynku jest Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Dworek jest parterową rezydencją wiejską z dobudówką, w której przed laty znajdowała się pracownia Jana Matejki. Dworek otacza park, którego wielkość wynosi 4 ha. Muzeum otwarto tu w 1966 roku.

Jan Matejko kupił dworek w 1876 roku. Środki na transakcję pozyskał sprzedając wcześniej obraz “Stefan Batory pod Pskowem”. Matejko wprowadził pewne zmiany w architekturze. Malarz zaprojektował ganek oraz pracownię malarską, którą dobudowano. To właśnie tutaj Matejko namalował słynne obrazy takie jak „Bohdan Chmielnicki z Tuhaj-bejem pod Lwowem”, „Bolesław Rogatka i Zofia z Doren”, „Ksiądz Kordecki broniący Jasnej Góry” czy „Rzeczpospolita Babińska” .

Wiejska rezydencja była miejscem, który inspirował artystę. Pomagała w tym rosnąca wokół dworku zieleń. Dziś zieleń ta funkcjonuje jako park, po którym spacerują odwiedzający muzeum.


Podczas remontu park wokół Dworku Matejki zyskał nowe oświetlenie. Dodatkowo teren zyskał nowe ogrodzenie, którego forma nawiązuje do istniejącej już wcześniej bramy wjazdowej na teren parku. Teren zyskał nowe meble miejskie – to minimalistyczne ławki, stoły piknikowe i stojaki na rowery. Całość uzupełniły nowe nasadzenia zieleni, które są charakterystyczne dla łęgu. Sporą część parku zdobi naturalna łąka kwietna.

źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (www.zzm.krakow.pl)

Czytaj też: Place, Skwery, Parki  | Kraków | Meble miejskie | Miasto | Zabytek | whiteMAD na Instagramie