KAF. Niesamowita kolekcja sztuki udostępniona przy wrocławskim Rynku.

KAF, czyli Krupa Art Foundation to fundacja założona przez Sylwię i Piotra Krupów, którzy od dawna marzyli, by łączyć biznes ze sztuką. Fundacja KAF nie tylko wspiera młodych twórców, ale także działa na rzecz edukacji i to już od najmłodszych lat. W ramach działalności fundacji dzieła sztuki zostały wystawione na widok publiczny i to w wielkim stylu. Kolekcja sztuki Sylwii i Piotra zajęła niemal wszystkie piętra – również te podziemne – narożnej kamienicy przy wrocławskim Rynku. Warto dodać, że sama kamienica jest perełką, a o jej historii warto wspomnieć w osobnej publikacji. Wśród cennych obiektów wchodzących w skład wystawy wymienić można całą litanię WIELKICH nazwisk. Wśród nich Kantor, Sasnal, Fangor, Natalia LL, Juszkiewicz, Dwurnik. Obok tej wystawy nie da się przejść obojętnie. W imieniu redakcji whiteMAD dziękujemy za stworzenie wystawy. Miejsce dzieł sztuki jest na ścianach muzeów i galerii, a nie w magazynach kolekcjonerów.

Krupa Art Foundation (KAF) to niezależna instytucja sztuki współczesnej, założona przez Sylwię i Piotra Krupów – wrocławian, ludzi biznesu, kolekcjonerów. Od początku istnienia, Fundacja, oparta na prywatnym mecenacie, koncentruje się na promocji i wspieraniu sztuki współczesnej. Jej działalność obejmuje cztery poziomy. Po pierwsze: liczne działania edukacyjne, takie jak warsztaty, spotkania oraz programy artystyczne, realizowane z partnerami z Polski i zagranicy. Po drugie: szeroki program wsparcia młodej sztuki obejmujący zarówno mecenat finansowy, wystawy ich prac, jak i konkurs malarski KAF Young Art Prize, który skierowany jest do osób twórczych zaczynających swoją karierę. Po trzecie: KAF angażuje w promocję młodej sztuki świat biznesu, wprowadzając twórczość do przestrzeni już blisko dwudziestu firm. Po czwarte wreszcie, KAF to unikatowe miejsce na mapie Polski – dzięki nowej, spektakularnej siedzibie w sercu wrocławskiego Rynku, Fundacja udostępnia odwiedzającym kilka pięter, a na nich jedną z najlepszych w Polsce wystaw sztuki XX i XXI wieku, a także powierzchnie dla ekspozycji czasowych, edukacji i spotkań. Jak mówią fundatorzy – „Wrocław ma olbrzymi potencjał, by realnie pełnić rolę europejskiej stolicy kultury. Budowę i wsparcie tego kapitału społecznego traktujemy jako swoją misję”.

Krupa Art Foundation (KAF) – idea i mechanizm działania

 to niezależna instytucja sztuki współczesnej, założona przez Sylwię i Piotra Krupów – wrocławian, biznesmenów i kolekcjonerów. Fundacja jest organizacją non profit proponującą nowy w polskich warunkach model funkcjonowania instytucji kultury, oparty przede wszystkim na prywatnym mecenacie. Działalność Fundacji ma na celu tworzenie kreatywnej przestrzeni dla debaty artystycznej, budowanie dialogu między twórcami oraz poszerzanie współpracy międzyinstytucjonalnej. Dlatego oprócz wystaw, KAF prowadzi liczne działania edukacyjne, takie jak warsztaty, spotkania, wykłady oraz multidyscyplinarne projekty i programy artystyczne, realizowane we współpracy  z instytucjami partnerskimi zarówno z Polski, jak i zagranicy.

Krupa Art Foundation to miejsce, które powstało przede wszystkim z miłości do sztuki i chęci dzielenia się nią z innymi. Zamiast trzymać swoją kolekcję w zamkniętym magazynie, chcieliśmy stworzyć przestrzeń, w której każdy będzie mógł obcować z dziełami najwybitniejszych artystów i rozwijać swoją wiedzę z zakresu sztuki. Pomysł stworzenia we Wrocławiu instytucji kultury wyniknął także z potrzeby, którą sami dostrzegaliśmy w trakcie wizyt w galeriach i muzeach oraz przy tworzeniu własnej kolekcji
– z niedosytu informacji, niekiedy zbyt powierzchownego wyjaśnienie kontekstów, które w sztuce współczesnej są bardzo istotne oraz z chęci poznania i opowiedzenia tych wszystkich niesamowicie ciekawych historii, które stoją za artystami i ich twórczością. Sztuka jest fascynująca. Może nieść ludziom wielką radość – rozwija kreatywność, twórcze myślenie, może dawać punkt wyjścia do dialogu, inspirować, zaciekawiać, koić lub uwierać, popychać do myślenia. To historie, które można studiować
i poznawać bez końca. Ale żeby czerpać z nich w pełni – warto wiedzieć więcej i więcej. Często barierą wielkich instytucji kultury jest wyniosłość, tworzenie ekspozycji i narracji tak, jakby miały służyć tylko bardzo świadomym, wyrobionym odbiorcom. Rzecz w tym, żeby działać odwrotnie – tworzyć pole także dla tych, którzy chcą zacząć swoją przygodę, zapraszać ludzi do doświadczania sztuki, a nie tworzyć dystans. Stąd – ogromna część działań KAF to edukacja.
– mówi Sylwia Krupa.

Działalność Fundacji obejmuje cztery poziomy:

  1. Edukacja kulturalna i inspirowanie dialogu artystycznego
  2. Budowanie kolekcji i udostępnienie ich odwiedzającym – aktualnie w formie wystawy stałej, obejmującej doskonałą selekcję dzieł XX i XXI wieku, a także ekspozycji czasowych
  3. Realne wsparcie młodych, zaczynających ścieżkę artystów – poprzez kupowanie ich prac, promocję ich twórczości dzięki wystawom w Fundacji, organizacje konkursu KAF Young Art. Prize i wreszcie program Art Partner, wprowadzający dzieła młodych artystów do przestrzeni biurowych polskiego biznesu
  4. Miejsce, które całą tę działalność spina – otwarta kilka miesięcy temu nowa siedziba Fundacji w sercu wrocławskiego Rynku, tworzy przestrzeń spotkań, zwiedzania, twórczości i edukacji
Część wystawy stałej / „Jeżeli chcemy, by wszystko pozostało tak jak jest, wszystko musi się zmienić”

Wystawa stała – część Krupa Collection

Mieszcząca się w podziemiach kamienicy przy wrocławskim Rynku wystawa „Jeżeli chcemy, by wszystko pozostało tak jak jest, wszystko musi się zmienić”, prezentująca wybrane dzieła z kolekcji Sylwii i Piotra Krupów, to symboliczny fundament Krupa Art Foundation. Realnie, ta dostępna na co dzień we Wrocławiu wystawa, jest dziś jedną z najbardziej kompleksowych i obszernych ekspozycji sztuki współczesnych, jaką można stale odwiedzić w Polsce.

Najstarsze prace obecne na wystawie powstały w połowie XX wieku, natomiast najnowsze to dzieła artystek i artystów pracujących współcześnie. Wśród dzieł wybranych z kolekcji przez kuratora wystawy, Stacha Szabłowskiego, pojawiają się takie nazwiska jak m.in. Tadeusz Kantor, Edward Dwurnik, Wojciech Fangor, Ryszard Winiarski, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński oraz szeroka reprezentacja młodego pokolenia – Ewa Juszkiewicz, Paulina Ołowska czy Agata Kus. Na ekspozycji nie mogło zabraknąć prac osób związanych z Wrocławiem – Stanisława Dróżdża, Natalii LL, Pawła Jarodzkiego czy Kasi Kmity.

Tytuł wystawy zaczerpnięty jest z „Lamparta” Giuseppe Tomasiego di Lampedusy – powieści, która opowiada o wielkich przemianach społecznych, kulturowych i politycznych u progu nowoczesności. Akcja „Lamparta” toczy się we Włoszech II połowy XIX wieku, ale myśl Lampedusy ma charakter uniwersalny i aktualny. Zasadą organizującą nowoczesną rzeczywistość jest zmiana. Znajduje ona wyraz w sztuce – to szczególne lustro, które pomaga odnaleźć samych siebie w obrazie rzeczywistości.

Siedziba Krupa Art Foundation

Główna siedziba Krupa Art Foundation znajduje się w kamienicy na wrocławskim Rynku, pod adresem Rynek 27/28, w budynku dawnego Dresdner Banku i domu handlowego Pod Złotym Pucharem – sama historia kamienicy oraz przeprowadzonej przez fundatorów renowacji jej kilku pięter to temat na film. Galeria obejmuje trzy poziomy, na których znajduje się kilka przestrzeni wystawienniczych, immersyjna sala poświęcona projektom multimedialnym, przestrzeń dla dzieci, sklep z dizajnem i wydawnictwami artystycznymi oraz kawiarnia. W przestrzeni tej prezentowane są zarówno wystawy sztuki aktualnej z udziałem polskich i zagranicznych artystów, jak i w ramach ekspozycji stałej (o czym wyżej) – wybrane dzieła z prywatnej kolekcji Sylwii i Piotra Krupów – prace wybitnych polskich artystów XX i XXI wieku.

Na poziomie -1, prócz sali ekspozycyjnej, znajdują się dwie przestrzenie poświęcone projektom eksperymentalnym: KAF Project Space oraz KAF Digital.

KAF Project Space to zlokalizowana w podziemnym bunkrze z zimnowojennych czasów przestrzeń poświęcona projektom alternatywnym oraz działaniom edukacyjnym.

Z kolei KAF Digital to przestrzeń dedykowana projektom immersyjnym, które pozwalają dosłownie zanurzyć się w sztukę i pogłębiać doświadczenie artystyczne. KAF Digital to również innowacyjny program edukacji artystycznej, opowiadający o artystach, dziełach i ideach współczesnym językiem multimediów.
Na poziomie +1 galerii oprócz przestrzeni wystawienniczej goście KAF odnajdą także kawiarnię oraz sklep z selekcją najciekawszego polskiego dizajnu i wydawnictw artystycznych. Znajduje się tam również przestrzeń dla najmłodszych gości, której towarzyszy program edukacyjny Primo!

Powstanie na wrocławskim Rynku miejsca całkowicie poświęconego sztuce rozpoczyna nowy etap w historii kamienicy, ale też wnosi nową wartość dla Wrocławia, włączając się w tworzenie życia kulturalnego miasta. Na całym świecie to prywatni mecanasi i filantropi stoją za instytucjami, które wprowadzają innowacje do przestrzeni publicznej. Najlepsze na świecie uniwersytety, największe muzea, najbardziej postępowe programy badawcze często powstają nie w ramach inwestycji państwa, które siłą rzeczy zwykle koncentruje się na potrzebach podstawowych, ale dlatego, że ludzie, którzy zbudowali majątek, chcą zrobić coś sensownego dla dobra ogółu – popchnąć świat do przodu, zostawić coś po sobie. Prywatne inwestycje
w kulturę czy naukę są od wieków motorem rozwoju. My inwestujemy właśnie we Wrocławiu, bo to nasze miasto, czasy nasze i naszych dzieci – czasy na budowanie. Wrocław ma olbrzymi potencjał, by realnie pełnić rolę europejskiej stolicy kultury. Rozpięty między kulturami, wschodem i zachodem, miasto spotkań, biznesu, ale też niezwykłego dziedzictwa historycznego, które niesie otwartość na nowe i różne – nie widzę powodu, dla którego za kilka lat nie mielibyśmy przyciągać ludzi kochających sztukę jak Bilbao czy Wenecja. Tego byśmy chcieli i na to będziemy pracować
– Piotr Krupa.

Performans Moniki Koniecznej / Rzecz o granicach ludzkiego poznania. Światło i Cień.

Mecenat młodej sztuki i program Art Partner – mierzalne zaangażowanie biznesu

Ważną częścią działalności Krupa Art Foundation jest wspieranie działań młodych artystów
i promowanie ich twórczości. Od początku założeniem fundatorów było znalezienie takiego punktu interwencji systemowej, który realnie wpłynie na zwiększenie możliwości młodych twórców – Od setek lat, jednym z wielkich wyzwań każdego twórcy, jest finansowanie. Nie bez powodu, największe szanse rozwoju i tworzenia mieli ci, którzy znajdowali mecenasów. Jeśli my, filantropi czy pasjonaci sztuki, chcemy wspierać młodych twórców, dawać im szansę na rozwój talentu i poszukiwania artystyczne, zacznijmy od zaspokojenia podstawowych potrzeb, kupujmy ich dzieła – to proste. W Fundacji stworzyliśmy cały zespół ekspercki i mechanizm wyszukiwania wschodzących talentów – chcemy być pierwsza instytucją, która kupi ich prace, da im wiatr w skrzydła, środki, a dodatkowo często promocję – mówi Katarzyna Młyńczak-Sachs, prezeska Fundacji.

Na tworzoną z tych zakupów Kolekcję KAF składają się prace młodych i obiecujących twórców z Polski i z zagranicy. Podstawą zbiorów jest malarstwo, ale wśród obiektów znajdują się także fotografia, obiekty przestrzenne i rzeźby. Obecnie Kolekcja KAF liczy ponad 550 obiektów. Wśród nich można znaleźć prace takich artystów, jak Krzysztof Grzybacz, Bartłomiej Flis, Karolina Balcer, Kasia Kmita, Bolesław Chromry, Alicja Pakosz, Katarzyna Wyszkowska, Bartosz Kowal, a także artystów zagranicznych, m.in. Sara Bonach czy Jose Bonell.

Kolejnym wymiernym elementem wsparcia młodej sztuki jest oswajanie z nią szerszych środowisk biznesowych. Służy temu Art Partner – autorski, pionierski program Sylwii i Piotra Krupów, powstały na bazie ich osobistych doświadczeń i rozmów ze środowiskami biznesowymi. Pokazywanie młodych artystów w przestrzeniach biurowych, to sposób na popularyzowanie sztuki współczesnej oraz zwiększanie grona jej odbiorców. Jednocześnie, działanie to wspiera tworzenie całkiem nowego rynku dla dzieł sztuki, pomagając w ten sposób młodym, zdolnym artystom zrobić pierwsze kroki w ich karierze zawodowej. Jeżeli na ścianach setek biur we Wrocławiu, ale też innych miastach Polski, może wisieć masowa reprodukcja kupiona w hipermarkecie albo unikatowe dzieło młodego artysty z naszej kolekcji, wybór jest prosty. Stworzyliśmy tu także prosty mechanizm – udostępniamy partnerom dzieła z naszej kolekcji za symboliczne kwoty. Dziś trafiają już do 17stej lokalizacji. To realna, mierzalna zmiana przestrzeni publicznych i edukacja kulturalna – dodaje Katarzyna Młyńczak-Sachs.

Więcej o samej fundacji jak i wystawach dowiecie się na stronie: https://krupaartfoundation.pl/ 

Dziękujemy również agencji Big Picture za wsparcie merytoryczne / https://big-picture.pl/ 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Wrocław | Sztuka | Kultura | Wydarzenia  | Kamienica | Wystawa | Polscy projektanci | whiteMAD na Instagramie