Jak zabudować Wolne Tory w Poznaniu? Jednym z pomysłów jest ekologiczna dzielnica

Wolne Tory to obszar o wielkości około 117 ha, który znajduje się między dzielnicami Wilda i Łazarz w Poznaniu. Dziś obszar ten zajmuje infrastruktura kolejowa. W mieście od lat trwa dyskusja, jak wykorzystać ten atrakcyjnie położony teren. Publikujemy jedną z propozycji. Co o niej myślicie? Niżej zamieściliśmy sondę.

Swoją koncepcję zabudowy Wolnych Torów w Poznaniu przedstawił Jacek Łuczak, architekt i kreator AI w architekturze, absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Swoją koncepcję przygotował przy wsparciu sztucznej inteligencji, której wskazał konkretne kryteria. Jaki efekt chciał osiągnąć?

Plan architekta zakłada wykorzystanie Wolnych Torów i budowę tam Eko-Dzielnicy Nowych Technologii. Dzielnica miałaby stać się inkubatorem przedsiębiorczości i umożliwić działanie firm z branży nowych technologii. Komunikacja nowej dzielnicy oparta byłaby o transport szynowy, zarówno miejski jak i międzymiastowy. Biec miałaby tutaj linia kolei dużych prędkości łącząca Poznań z największymi miastami w Polsce.

Co ważne, nowa dzielnica miałaby być zeroemisyjna, a projektowane wysokościowce koniecznie posiadać dużo zieleni. Krzewy i drzewa mają też gęsto rosnąć przy ulicach. Architekt proponuje linearną zabudowę o mieszanej funkcjonalności. Oprócz biurowców i budynków mieszkalnych zakłada budowę obiektów edukacyjnych i sportowych. Całości dopełnią kawiarnie, restauracje, sklepy i punkty usługowe. Podobne rozwiązania proponuje stosować też w innych miastach w Polsce. Kilka dni temu pokazywaliśmy jego koncepcję zabudowy linii średnicowej w Warszawie (czytaj TUTAJ).


W planach miasta Poznań póki co Wolne Tory pozostają luźną koncepcją, która zakłada stworzenie tu w przyszłości dzielnicy o charakterze śródmiejskim. Dominować ma tu zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Brak jednak konkretnych decyzji, aby inwestycję zacząć realizować.

W 2023 r. tamtejsi urzędnicy przyjęli nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania,
w którym określili rodzaj i intensywność nowej zabudowy dla wskazanych obszarów miasta. Niżej publikujemy mapę. W jej centralnej części widać zaznaczony obszar Wolnych Torów.

Podoba ci się taka wizja zabudowy Wolnych Torów w Poznaniu?

View Results

Loading ... Loading ...

źródło: Jacek Łuczak

Czytaj też: Poznań | Miasto | Urbanistyka | Zieleń | Wieżowiec | Biurowiec | whiteMAD na Instagramie