Kamienica Pod Złotym Psem
Budynek obecnie. Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Kamienica Pod Złotym Psem we Wrocławiu – odbudowa po 49 latach

Mieszczańska kamienica Pod Złotym Psem to jeden z najbardziej reprezentacyjnych obiektów, które stoją przy wrocławskim Rynku. Ciekawostką jest, że budynek ma niecałe… 30 lat. Został zniszczony podczas II wojny światowej i odbudowano go dopiero w 1994 roku. Była to wzorowa rekonstrukcja ostatniej z przyrynkowych kamienic.

Pierwszy murowany budynek na posesji został wzniesiony w XIII wieku. Przez kolejne wieki był rozbudowywany i modernizowany. Około roku 1680 kamienicy nadano bogatą formę barokową. W 1713 roku kamienica wzbogaciła się o drewniany, pięcioboczny wykusz obejmujący dwie środkowe osie okienne oraz inne elementy, które nadały budynkowi jeszcze bardziej reprezentacyjny wygląd. Wtedy też na fasadzie pojawiła się figurka psa, będąca odtąd godłem domu. W latach 1880–1884 drewniany wykusz zastąpiono murowanym. Kolejne drobniejsze remonty budynku miały miejsce w 1897 i w 1914 roku.

Kamienica na pocz. XX w. Źródło: Stare Miasto we Wrocławiu Wydawnictwo PWN 1985


Podczas działań wojennych w 1945 roku zniszczeniu uległo ponad 60% zabudowy przyrynkowej; zachowało się jedynie siedemnaście budynków. W 1953 roku zapadła decyzja o odbudowie. Prace te oparte były na opracowaniach stworzonych pod kierunkiem Emila Kaliskiego z Miejskiego Urzędu Planowania Przestrzennego. Ich założeniem było odbudowanie lub wyremontowanie starych budynków na potrzeby głównie mieszkaniowe, a w przyziemiu na cele usługowe.

Dom Handlowy Louis Lewy i kamienica Pod Złotym Psem, rok 1926 oraz to samo miejsce w 1980 roku. Źródła: Public domain, via Wikimedia Commons i Stare Miasto we Wrocławiu Wydawnictwo PWN 1985 

Kamienica na pocz. XX w. i obecnie. Źródła: Stare Miasto we Wrocławiu Wydawnictwo PWN 1985 i Stepet49, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zniszczenia nie ominęły też kamienicy Pod Złotym Psem (niem. Haus Zum Goldenen Hund). Budowla została poważnie uszkodzona, a w następnych latach rozebrana. Zachowały się tylko piwnice i jeden portal, który został przeniesiony do Muzeum Architektury. Pusta działka została zabudowana dopiero w latach 1993–1994, po 49 latach od zniszczenia kamienicy. Budynek wzniesiono wg projektu Macieja Małachowicza, na podstawie zachowanych planów i fotografii nawiązujących do XVIII-wiecznego wyglądu, jeszcze sprzed nadbudowy wykusza. Od strony ul. Wita Stwosza część budynku zyskała współczesny wygląd. Obecnie w kamienicy znajduje się browar restauracyjny Złoty Pies.

Źródło: wroclawskiefakty.pl

Czytaj też: Architektura | Kamienica | Historia | Wrocław | Ciekawostki

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły