Gdańsk, ul. Salwator. Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Kamienica przy ul. Salwator 7 w Gdańsku lśni. To efekt rewitalizacji Biskupiej Górki

Kamienica przy ul. Salwator 7 na Biskupiej Górce w Śródmieściu Gdańska była pierwszym obiektem poddanym renowacji spośród wszystkich kamienic w okolicy, objętych programem rewitalizacji. To kameralny budynek, w którym mieszczą się dwa mieszkania. Prace trwały około 11 miesięcy.

Jedno mieszkanie znajduje się na parterze i ma powierzchnię około 38 m kw. Drugie, 39-metrowe, ulokowane jest na piętrze. Przynależy do niego antresola. Oba mają po dwa pokoje i zostały ocieplone od wewnątrz. Dzięki temu na elewacji budynku zachowano cegły, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Z nim ustalono też kolor oraz formę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanej na wzór historycznej. Część, którą udało się zachować poddano konserwacji.

Gdańsk, ul. Salwator 7. Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Salwator 7


Budynek mieszkalny przy ul. Salwator 7 został wzniesiony w II połowie XIX wieku. Zlokalizowany jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako Układ urbanistyczny miasta Gdańska w obrębie nowożytnych fortyfikacji, a także w granicach uznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomnik Historii.

Zakres przebudowy objął: wymianę elementów konstrukcyjnych (stropy, więźba dachowa), wymianę instalacji, wentylacji, zmianę aranżacji ścian wewnętrznych lokali mieszkaniowych. Wykonano też izolację pionową i poziomą. Ze względu na zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych ścian nośnych, a także z uwagi na osuwiskowy charakter całej Biskupiej Górki, wzmocnienie ścian zewnętrznych zostało wykonane poprzez torkretowanie, polegające na umieszczeniu zbrojenia wykonanego z prętów stalowych, kotwionych do muru oraz pneumatycznym natrysku specjalnej mieszkanki betonowej na wzmacnianą powierzchnie. Takie rozwiązanie jest dość nietypowe dla budownictwa kubaturowego i wykorzystywane głównie w obiektach inżynieryjnych takich jak mosty czy nabrzeża, co jeszcze bardziej pokazuje jak dużo pracy i nowoczesnych rozwiązań zostało wdrożonych podczas całej inwestycji jaką jest Rewitalizacja Biskupiej Górki. Koszt inwestycji wyniósł 1 840 000 zł.

Kamienica przed i po renowacji. Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl i Gdańskie Nieruchomości

Projekt jest współfinansowany z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Źródło: Gdańskie Nieruchomości

Czytaj też: Architektura | Metamorfoza | Renowacja | Historia | Gdańsk