Klaudia Klimas i jej propozycje logo dla polskich parków narodowych!

Nazywam się Klaudia Klimas. W czerwcu bieżącego roku ukończyłam studia licencjackie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jako wielki miłośnik rodzimej przyrody w ramach dyplomu stworzyłam nowy zestaw znaków dla wszystkich polskich parków narodowych pod kierownictwem dr Adama Świerżewskiego. Zapraszam Was w podróż po symbolach polskiej natury!

Pomysł na stworzenie nowego kompletu powstał w jednym z parków. Po całodziennej wędrówce w Bieszczadach zapoznałam się z planszą informacyjną, na której widniał aktualny znak – wizerunek rysia, i to własnie wtedy zrodziła się we mnie silna potrzeba zaprojektowania go od zera. Po przejrzeniu pozostałych znaków naszych parków narodowych uznałam, że najpiękniejsze miejsca w Polsce zasługują na nową i przede wszystkim uspójnioną wizję.

Każdy park ma swój symbol – od ptaków takich jak niepowtarzalnie upierzony bojownik batalion (Biebrzański PN), przez bardziej nam znane ssaki jak jeleń (Świętokrzyski PN) czy żubr (Białowieski PN), rośliny, elementy przyrody nieożywionej, aż po osamotnionego płaza, czyli salamandrę plamistą (Gorczański PN). Ze względu na różnorodność form symboli głównym założeniem projektowym było przedstawienie ich charakterystyki, które będzie czytelne dla szerokiego grona odbiorców. Środki nie mogły być nazbyt geometryczne, dlatego też przedstawienia zachowują ilustracyjny, miękki charakter. 

Dla każdego parku zaprojektowałam czarno-biały, linearny znak oraz zaproponowałam nowy układ typograficzny. Cały komplet oparty jest na jednakowej konstrukcji, która wykorzystuje okręgi o sześciu średnicach, linie tej samej grubości oraz punkty.

Projekt otrzymał wyróżnienie na portalu Behance w kategorii Logo w galerii Grafika, a zobaczyć go na żywo można było w gdańskiej Drukarni podczas wystawy dwóch dyplomów – kolegi Karola Czechowskiego oraz mojego.

Pamiętajcie, że wciąż możecie wysyłać swoje prace na nasz adres: redakcja@whitemad.pl!
Pokażcie, jak bardzo zdolni są Polscy studenci i absolwenci!