Kłopotliwe paczkomaty we Wrocławiu. Miasto będzie zmieniać ich lokalizacje

To pierwsza tego typu współpraca w Polsce. We Wrocławiu urzędnicy podpisali list intencyjny z firmą InPost, paczkomaty w tym mieście będą pojawiać się w lokalizacjach, które uzgodnione zostaną z ratuszem. Miasto Wrocław będzie też analizować położenie istniejących już urządzeń, by w uzasadnionych przypadkach przenosić paczkomaty w nowe miejsce.

Od kilku lat w Polsce przeżywamy prawdziwy boom związany z dostawą paczek przez prywatne firmy. Potentatem jest InPost, którego paczkomaty są nawet w najmniejszych miastach w Polsce. We Wrocławiu funkcjonuje już 311 paczkomatów InPost. Dotychczas mogły one powstawać na terenie miasta bez specjalnych zgód i zezwoleń, ponieważ tego typu urządzenia nie podlegają pod prawo budowlane. Taki stan często powodował problemy, jeśli paczkomaty montowane były w historycznych częściach miasta. Najdłuższe tego typu konstrukcje doczekały się nawet memów!

InPost chce we Wrocławiu zamontować kolejne 100 paczkomatów, ale już na nowych zasadach. Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia i Damian Niewiadomski, wiceprezes zarządu firmy InPost podpisali list intencyjny, na mocy którego zostaną wypracowane dobre praktyki w obszarze e-commerce. Teraz nowe lokalizacje paczkomatów na terenie Wrocławia, zarówno na miejskich gruntach, jak i na terenach prywatnych, będą zatwierdzane przez ratusz. Firma InPost zgodziła się także, aby miasto miało możliwość zweryfikowania lokalizacji już istniejących paczkomatów.

To pierwsza taka inicjatywa, gdzie firma prywatna, która mimo, że ma możliwość postawienia swoich paczkomatów w miejscach, które wynegocjuje z właścicielami danego terenu, stara się stworzyć odpowiednie procedury i uporządkować ten rynek. Dotychczas nie każdy był zadowolony z tego, gdzie zostały one ulokowane. Teraz, dzięki naszemu porozumieniu, paczkomaty będą mogły wpisywać się w dane miejsce i krajobraz, nie szpecąc go. To wprowadzi ład przestrzenny, ograniczy chaos na wrocławskich ulicach czy skwerach. W ramach naszych wspólnych działań nie tylko staną nowe paczkomaty na terenie miasta, ale też wspólnie przyjrzymy się tym, które już zostały postawione. To prawdziwie europejskie standardy współpracy między podmiotem publicznym a prywatnym – mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

fot. Lila Krzycka

Miejskim operatorem w tym procesie została spółka TBS Wrocław. Będzie ona reprezentowała miasto w sprawach lokowania przez InPost nowych paczkomatów na terenach, które podlegają m.in. Zarządowi Zieleni Miejskiej oraz Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta. Rozwiązanie to ma usprawnić cały proces i pomóc w zachowaniu jednolitych, wysokich standardów planowanych działań.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, InPost będzie wdrażał we Wrocławiu również program „Green City”. Wspiera on rozwój polskich miast zgodnie z ideą „smart city” m.in. poprzez rozwój optymalnej i ekologicznej sieci paczkomatów oraz działania na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu. Jest częścią długofalowej strategii firmy, obejmującej szeroki zakres innowacji i inicjatyw ekologicznych.

Wrocław jest pierwszym samorządem w Polsce, który zdecydował się na tak szeroką współpracę z InPost. W zawartym liście intencyjnym strony umówiły się, że standardy wypracowane we Wrocławiu posłużą jako wzór dla współpracy firmy z innymi samorządami w kraju.

Czytaj też: Ciekawostki | Wrocław | Urbanistyka | Meble miejskie | whiteMAD na Instagramie

 

źródło: UM Wrocław