Koniec wycinek drzew przez budowlańców. Wrocław wypracował standardy ochrony drzew

Stolica Dolnego Śląska jako pierwsze miasto w Polsce wprowadza „Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w inwestycjach”. Dzięki nim, podczas prowadzonych we Wrocławiu prac budowlanych drzewa mają być lepiej chronione.

Przykład wykorzystania takich Kart w praktyce mogliśmy obserwować przy okazji prac prowadzonych w parku Czarna Woda na Swojczycach. Powstała tam ścieżka spacerowa nad brzegiem zbiornika wodnego. Prowadzone tam prace odbywają się w mocno zadrzewionym i wąskim terenie. Inwestor zapewnił nadzór ornitologiczny oraz dendrologiczny i działa już według nowych standardów. Dla tego zadania sporządzono Plan Ochrony Drzew i prace prowadzono z uwzględnieniem zapisów ujętych w Karcie.

Stworzone przez wrocławskich urzędników Karty są katalogiem dobrych praktyk i mają obowiązywać przy wszystkich procesach budowlanych prowadzonych na terenach gminy. Ich stosowanie miasto poleca również innym podmiotom. Miasto zaprezentowało już ideę firmom deweloperskim. 

Ochrona drzew na budowach, z jaką mieliśmy i wciąż mamy do czynienia, jest zdaniem specjalistów i ekologów. Uznaliśmy, że potrzebna jest bardziej szczegółowa instrukcja dla wykonawców, jak robić to dobrze. Stworzyliśmy je w formie kart, katalogu działań w różnych przypadkach. Zostały one opracowane w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu – mówi wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada.

Sczytywanie informacji z kart jest bardzo proste. Na karcie inwestor znajdzie informacje np. jak zabezpieczać drzewa w trakcie prac budowlanych lub w jaki sposób zorganizować budowę, aby nie niszczyć systemu korzeniowego drzew. Karty zostały sporządzone na zlecenie ZZM przez dr Marzenę Suchocką z SGGW, ekspertkę w sprawach prowadzenia inwestycji w pobliżu drzew. Zebrała ona dostępną wiedzę na temat metod ochrony drzew w procesach inwestycyjnych.

 Zagadnienia dotyczące ochrony drzew na placach budowy podzielono na 12 tematów – od organizacji placu budowy, przez monitoring drzew, wyznaczanie Strefy Ochronnej Drzew, ochronę poszczególnych części drzewa (korzenie, pień, konary), po prace budowlane oraz projektowanie i zagospodarowanie terenu w SOD – wylicza dyrektor ZZM Jacek Mól.


Powstałe karty odwołują się do obowiązujących aktów prawnych oraz przedstawiają graficzne przykłady dobrych i złych praktyk dotyczących postępowania z drzewami w czasie prac budowlanych, wraz z omówieniem konsekwencji zaniedbań. Tutaj pomóc ma także Inspektor Nadzoru Dendrologicznego. Powstała instytucja ma pomóc na bieżąco rozwiązywać problemy pojawiające się w terenie i decydować, jakie rozwiązania przedstawione w Kartach należy zastosować. W tym celu wrocławskie place budowy Inspektor będzie regularnie wizytować, a jego ewentualne uwagi trafią do dziennika budowy.

Kolejnym przykładem wykorzystania we Wrocławiu standardu ochrony drzew jest inwestycja Zarządu Zieleni Miejskiej. W Parku Klecińskim zbudowano oświetlenie, jednak prace budowlane przeprowadzono tak, by nie uszkodzić korzeni. Dlatego kable położono metodą bezrozkopową, zostały one dosłownie przeciągnięte przez miejsca, w których korzeni brakowało.

fot. UM Wrocław

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły