Kościół Nawiedzenia NMP
Kościół Nawiedzenia NMP. Fot. Koefbac, CC0, via Wikimedia Commons

Kościół Nawiedzenia NMP w Poznaniu – jedna z najciekawszych polskich świątyń

Kościół Nawiedzenia NMP w Poznaniu to jedna z największych i najbardziej charakterystycznych świątyń w mieście. Budynek znajduje się na ratajskim osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej. Stanowi świątynię parafialną dla parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Jej budowa trwała blisko 30 lat.

Koncept budowy kościoła zrodził się wraz z powstaniem osiedli mieszkaniowych na obszarze dawnej podpoznańskiej wsi Rataje, w ramach projektu budowy nowej dzielnicy mieszkaniowej „Rataje”. Inwestycja budowlana rozpoczęła się w 1966 r. Jako pierwsze powstały obecne osiedla Piastowskie i Jagiellońskie. Nowi mieszkańcy przynależeli do parafii św. Rocha. Ks. abp Antoni Baraniak podejmował starania u władz miasta o wydzielenie działek na poszczególnych osiedlach ratajskich pod budowę kościołów dla coraz liczniejszych wiernych. Kolejne prośby spotykały się z odmową. W związku z tym władze kościelne podjęły decyzję o zwrócenie się z prośbą o wydanie zezwolenia na budowę jednej świątyni dla mieszkańców wszystkich osiedli, z przeznaczeniem dla 120 tys. wiernych. Tę zgodę władze wydały w 1976 roku. Poznański Urząd Wojewódzki przeznaczył pod budowę kościoła teren na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej.

Kościół na tle osiedla. Fot. Koefbac, CC0, via Wikimedia Commons


Projekt budynku został zlecony warszawskim architektom inż. Markowi Eiblowi oraz inż. Stanisławowi Sołtykowi. Dwupoziomową świątynię zaprojektowali na planie kształtu przypominającego bumerang. Najwyższa środkowa część skierowana ku wschodowi opada w kierunku zachodnim po obu stronach. Konstrukcja oparta jest na kilkunastu pionowych pylonach stalowych, na których oparty jest skośny dach. Jego szczyt wieńczy krzyż. Budynek zadziwia wielkością, niepowtarzalną formą i śmiałością konstrukcji.

Szczyt z krzyżem. Fot. Koefbac, CC0, via Wikimedia Commons

W 1977 roku postawiono tymczasową kaplicę, a właściwy projekt kościoła został zatwierdzony dwa lata później. Niebawem rozpoczęto prace budowlane, które zlecono ks. Jerzemu Foltynowi. Pod koniec 1982 roku odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego, poświęconego przez papieża Pawła VI, oraz poświęcenie kościoła dolnego. W latach 1983 – 1990 trwała budowa górnego kościoła wraz z pomieszczeniami duszpasterskimi i mieszkalnymi. Po 1990 roku trwały prace przy wyposażeniu wnętrza. Uroczyste poświęcenie miało miejsce w 1997 roku. W kolejnych latach postępowały prace wewnątrz kościoła oraz przy aranżacji terenu przykościelnego (parking, plac, zieleń, ogrodzenie, figury sakralne). PINB w Poznaniu wydał zgodę na użytkowanie świątyni na początku 2006 roku.

Źródło: polskaniezwykla.pl, nawiedzeniepoznan.pl

Czytaj też: Architektura w Polsce | Architektura sakralna | Poznań | Architektura PRL | Modernizm