Kraków: wielkie otwarcie kompleksu basenów “Przystań na Eisenberga”

Otwarcie kompleksu basenów przy ulicy Eisenberga odbędzie się w środę 25 sierpnia. Centrum Sportu i Rekreacji “Przystań na Eisenberga” zbudowane zostało pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Sportowej.

Kompleks składa się z dwóch części: hali basenowej z niecką basenową, sześcioma torami i dnem ruchomym, niecką do nauki pływania i brodzikiem dla dzieci oraz strefy spa i fitness. Budowa obiektu trwałą trzy lata. Już w latach 70. działało tu kąpielisko, które funkcjonowało do 2008 roku. Nowy obiekt ma sprawić, że miejsce będzie ponownie tętnić życiem.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nowo projektowane budynki mogły być zlokalizowane jedynie w miejscach wcześniej zabudowanych i niepokrytych roślinnością. Wytyczne te, wraz istniejącym ukształtowaniem terenu, w sposób zasadniczy determinowały lokalizację i układ przestrzenny kompleksu. Gabaryty budynków są natomiast pochodną ich funkcji oraz zatwierdzonego przez inwestora programu funkcjonalno-użytkowego. Budynki kompleksu zlokalizowano wzdłuż ul. Eisenberga, w odległości 1–2 m od pasa drogowego. Znaczna różnica wysokości terenu, występująca w części działki (ponad 3 m), wymusiła z kolei na projektantach poszukiwanie prostych form architektonicznych, nadających się zarówno do rozczłonkowania, jak i ich kaskadowego łączenia, będącego odbiciem znacznego spadku terenu. Ostatecznie projektantów zainspirowała klasyczna forma polskiej, wiejskiej zabudowy gospodarczo-magazynowej stodoły, która obok prostoty wyrazu, bardzo często była łączona kaskadowo w zależności od gabarytu kolejnych obiektów. W warstwie plastycznej i formalnej wiodącą inspiracją była prostota i bardzo podobna funkcja tradycyjnego japońskiego kąpieliska geotermalnego – Onsenu.

Z uwagi na różne potrzeby gabarytowe poszczególnych funkcji kompleksu, jego człony (stodoły) różnią się między sobą nie tylko poziomem usytuowania na terenie, lecz także rozpiętością iw konsekwencji wysokością kalenicy dachu. Obiekty o największych rozpiętościach i wysokościach zlokalizowano najwyżej, a o najmniejszych – najniżej, co pogłębia jeszcze wrażenie kaskadowego opadania i dopasowania architektury do terenu.


Główne wejście do budynku basenowego oraz budynku fitness prowadzi przez portal wejściowy zlokalizowany centralnie i łączący funkcjonalnie i przestrzennie oba te miejsca. Przez portal prowadzi również główne wejście na teren kąpieliska zewnętrznego, które ma w przyszłości powstać na terenie działki. Tuż obok zlokalizowany jest wewnętrzny placyk, stanowiący łącznie z portalem reprezentacyjne wejście. Wszystkie budynki są połączone funkcjonalnie z garażem umieszczonym w najniższej części zespołu. Budynki mają bryły w formie prostopadłościanów przykrytych dachem dwuspadowym.

Inwestorem jest Gmina Miejska Kraków, z kolei projekt pozyskano od firmy ProjektyGotowe.pl, wykonawcą jest Chemobudowa Kraków. Całkowity koszt budowy kompleksu wyniósł ponad 56 mln zł.

Czytaj też: Kraków | Basen | Sport | whiteMAD na Instagramie

źródło: ZIS Kraków

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły