La porte du Cristal – odważny projekt Anity Mazurek

12190811_10205419815271204_5779839198035528922_n

AUTOR PROJEKTU: Anita Mazurek – Politechnika Gdańska, Katedra Architektury Mieszkaniowej.

PROMOTOR: dr inż. arch. Andrzej Rożeński – prof nadzw. PG
NAZWA: La porte du Cristal
MIEJSCE : Belgia, Seraing.

.
                                    Poprzemysłowa część miasta Seraing jest dosyć ciężkim tematem rozważań belgijskich architektów i urbanistów. Ta dominująca tkanka na dodatek jest okalana dość intensywną cyrkulacją kołową. Jako architekt uwielbiam trudne wyzwania i często dyskusyjne rozwiązania, jak np. mój projekt dyplomowy: La porte du Cristal.
Jest to projekt dwóch kryształowych wieży, których kształt ściśle związany jest z produkcją kryształu w mieście (Cristal Val Saint Lombard) oraz innowacyjny przykład „przykrycia” komunikacji kołowej platformą przestrzenną. Przedstawia on namiastkę moich filozoficznych i urbanistycznych założeń co do współczesnej i przyszłej urbanistyki miast.

Założenia projektu:

Głównym założeniem projektu La Porte du Cristal jest przede wszystkim rewitalizacja miejsca. Zmianę funkcji na otwartą, łatwiej dostępną oraz bardziej opłacalną jako inwestycja. Ma być miejscem spotkań, punktem charakterystycznym oraz łatwo zapamiętywanym.
W związku z bliskim położeniem od dworca autobusowego oraz projektowanego dworca kolejowego ma służyć jako atrakcyjna przestrzeń, w której
z przyjemnością i zaciekawieniem użytkownicy spędzą kolejne pół godziny
w oczekiwaniu na pociąg bądź autobus. Gdzie mogą czuć się swobodnie oraz skorzystać z nieodkrytych jeszcze walorów terenu projektowego.

Główna koncepcja ma na zadaniu częściowe przykrycie głównego węzła komunikacyjnego platformą przestrzenną. Tak ogromna dla otaczającej tkanki struktura na swoją rozpiętość ma wiele uzasadnień. Okala ona część mniejszej cyrkulacji samochodowej oraz główną drogę, tworzy tzw. BUFOR dla nowych realizacji. Nadrzędnym z nich jest stworzenie nowego miejsca przyjaznego człowiekowi, bezpiecznego, dostępnego oraz ciekawie rozplanowanego. Jest to odpowiedź na problemy komunikacji pieszej, waloryzacji miejsca i pejzażu, a właściwie ich brak.

W centralnej części platformy wbite zostały dwie wieże w formie kryształu. Umiejscowione są dokładnie w miejscach istniejących budynków mieszkalnych, czyli w centrach okrągłych dróg dojazdowych. Wyróżniające się dwie ogromne bryły „kryształu” mogą stać wizytówką, „bramą miasta” Seraing. Drugą ważną funkcją platformy jest taras widokowy dostępny dla osób korzystających z budynków. Pokryta w dużej części zielenią tworzy klimat relaksu oraz może być potencjalnym miejsce spotkań. Projekt przewiduje połączenie tarasu widokowego kładką pieszą dostępną poprzez windy pionowe zewnętrzne oraz schody. W ten sposób piesi zamieszkujący obie strony nowej realizacji mogą swobodnie przemieszczać się w dwie strony bezpieczniej, w krótszym czasie oraz o przyjemniejszym widoku.

Forma budynku opracowywanego architektonicznie

Forma budynku oddaje naturalne bryły kryształu, platforma pokryta płytami gumowymi, betonowymi oraz zaprojektowana zieleń jest nowoczesnym połączeniem natury z industrialnym pejzażem tak znanym dla miasta Seraing. Plan wnętrza nawiązuje do kształtu i charakteru bryły. Konstrukcja budynku opiera się na trzonach, co umożliwiło swobodne projektowanie formy wież.
Na parterze obu wież znajdują się funkcje publiczne takie jak restauracja, sklepy, butiki.. Funkcje te mają na celu przyciągnąć osoby z zewnątrz, zaprosić, a nie zamykać przestrzeń. Począwszy od pierwszej skończywszy na dwunastej kondygnacji przewidywane są biura różnych firm. Na każdym piętrze w trzonie znajdują się windy, klatki ewakuacyjne oraz toalety. Na trzynastym i czternastym piętrze przewiduję CristalCafe i CristalRestaurant oraz Atelier – wystawę sztuki, które przy współpracy z miejscowym Muzeum Kryształu może organizować wystawy sztuki, kryształu oraz całej jego historii. Umiejscowienie funkcji publicznych na samym szczycie budynku udostępnia tarasy widokowe budynków dla mieszkańców jak i osób z zewnątrz. Jest to również zabieg utożsamienia się z miastem i jego historią.
Wytyczne projektu:
– rewitalizacja miejsca – zamiana przestrzeni na dobre miejsce: ożywienie miejsca poprzez zmianę funkcji i sposobu użytkowania przestrzeni, nadanie nowego, przyjaznego człowiekowi charakteru przestrzeni;
– inwestycja opłacalna – zmiana funkcji mieszkaniowej na biurową : poprzez zbudowanie atrakcyjnej przestrzeni biurowej możemy przyciągnąć potencjalnych i opłacalnych klientów, a osoby zamieszkałe w budynkach mają prawo do sprzedaży swoich mieszkań miastu oraz opcjonalne mieszkania zastępcze w niedalekim położeniu od poprzednich; pokrycie wysokich części budynku nowoczesnymi panelami solarnymi o przezroczystej strukturze;
– bezpieczeństwo użytkowników – przeniesienie najintensywniejszych szlaków pieszych na inny poziom niż szlaki kołowe: najbezpieczniejsze rozwiązanie oraz atrakcyjna przestrzeń dla przechodniów;
– dostępność dla wszystkich, w szczególności niepełnosprawnych – nowa realizacja będzie dostępna całkowicie dla osób poruszających się na wózku z każdego poziomu realizacji poprzez widny usytuowane przy każdych schodach;
– przywrócenie zieleni, strefa rekreacyjna, tłumienie hałasu – przekształcenie miejsca asfaltowego w miejsce pokryte zielenią – taras zielony oraz wegetacja pionowa – pokrycie ścian parkingu; nowe miejsce odpoczynku; tłumienie hałasu poprzez zastosowanie najnowszych materiałów tłumiących: wewnętrznych i zewnętrznych (nieregularny kształt bryły wież, fasada kryształowa, dobrze odbijająca dźwięki, fasada double-skin, stropy pływające oraz pokrycie fasad wegetacją pionową)- nowy symbol historii miasta – budowa symbolu, bramy miasta nawiązującej do historii.

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły