Lublin stawia na jeże i jerzyki! W mieście pojawi się kilkaset budek

Miasto Lublin realizuje projekt “Pomóżmy dzikim zwierzętom” w ramach którego zakupi budki, w których ochronę znajdą jerzyki.

W ramach programu kupione zostaną budki lęgowe i domki, które pomogą ptakom i innym zwierzętom żyjącym w przestrzeni miasta.

Mając na uwadze ochronę różnorodności biologicznej na terenie Lublina i wsparcie rodzimych gatunków ptaków, owadów zapylających i drobnych zwierząt, realizujemy projekt „Pomóżmy dzikim zwierzętom”. Jego celem jest stworzenie nowych miejsc siedliskowych i lęgowych dla zwierząt, a także propagowanie właściwych postaw w stosunku do ptaków, pszczół, jeży oraz budowanie świadomości mieszkańców na temat prawidłowego postępowania ze zwierzętami. Efekty zasiedlenia budek lęgowych dla ptaków i owadów poznamy już wiosną przyszłego roku. Zgodnie z warunkami projektu, szkoły i Rady Dzielnic, w których znajdą się zakupione domki i budki, będą zobowiązane informować o wynikach obserwacji przyrodniczych – mówi Blanka Rdest-Dudak, Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska.

W sumie na terenie miasta pojawią się 154 budki lęgowe dla jerzyków, 53 budki lęgowe dla drobnego ptactwa, 33 domki dla jeży oraz 32 domki dla owadów zapylających. Co ciekawe, konstrukcje zostaną przekazane placówkom oświatowym i Radom Dzielnic, które zgłosiły zainteresowanie ustawieniem ich na swoim terenie oraz prowadzeniem obserwacji przyrodniczych, a następnie przekazywaniem informacji o zasiedleniach do Wydziału Ochrony Środowiska.


 

Budki do odbiorców trafią jeszcze w tym roku. Władze Lublina planują przekazać budki do 15 grudnia.

Projekt „Pomóżmy dzikim zwierzętom” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Łączna wartość projektu to około 10,3 tys. zł, dotacja z WFOSiGW wynosi ponad 8,4 tys. zł.

Czytaj też: Ekologia | Ciekawostki | Lublin | Zwierzęta

źródło: UM Lublin