Lublin stawia na zieleń. Trwa realizacja 26 miejskich projektów

W tym roku w ramach Zielonego Budżetu Lublina zrealizowanych zostanie łącznie 26 projektów na kwotę 2 mln zł. Miasto inwestuje w nowe skwery, nasadzenia drzew i pielęgnację już istniejących. Dodatkowo dzięki warsztatom „Lublin nad łąką przysiadł” mieszkańcy poznali rolę łąk kwietnych i zapylaczy, zrobili także domki dla pszczół.

Miasto w ramach Zielonego Budżetu zmieni oblicze kilku terenów, które teraz poddawane są analizie koncepcyjnej. Chodzi tu o skwer przy ul. Radzyńskiej, skwer przy ul.Misjonarskiej, “Zielony skwer na Bronowicach”, “Wiszące ogrody – Pod Akacją”. W trakcie realizacji są już kolejne koncepcje zielonego zagospodarowania kolejnych fragmentów miasta. Co ważne, koncepcje te powstają przy udziale mieszkańców podczas spotkań konsultacyjnych, warsztatów i dyskusji.

Specjalnie potraktowana zostanie ulica Skłodowska, na której pojawią się niestandardowe osłony chroniące zieleń. Ich wygląd opracowany zostanie w konkursie, a zwycięski projekt pojawi się także na innych ulicach Lublina.

Innym ważnym programem jest program „Estetyka 2019”. Realizowany on jest od wiosny. W ramach tego programu odbyły się spotkania i spacery w poszczególnych dzielnicach miasta. Mieszkańcy Lublina oglądali swoje miasto wspólnie z architektami krajobrazu, dzięki czemu mogli przedstawić swoje oczekiwania i poznać możliwe warianty działań. W tegorocznej edycji założeniem było przedstawienie dobrych praktyk możliwych do wdrożenia w mieście.

Kolejnym ciekawym projektem jest „Lublin nad łąką przysiadł”. To kampania edukacyjno-informacyjna, realizowana przez Fundację Krajobrazy, której celem było ukazanie mieszkańcom Lublina jak ważną rolę w ekosystemach przyrodniczych miasta odgrywają łąki kwietne i dzikie zapylacze. Aby poszerzyć świadomość społeczną wykonano tablice informacyjne i zamontowano je przy łąkach kwietnych i przestrzeniach koszonych rzadziej  w ramach programu Miejskiego Architekta Zieleni. Podczas kampanii odbyły się również spacery edukacyjne, w trakcie których specjaliści opowiadali o łąkach w pasach drogowych, roli miejskich pasiek oraz zależności między owadami, roślinami a krajobrazem miasta. Osoby wizytujące miały możliwość obejrzenia miejskiej roślinności z widokowych tarasów pasiek, wysłuchania wykładów entomologa, pszczelarza i architekta krajobrazu, a także skosztowania miodów miejskich i pyłku kwiatowego.

W II połowie września na Zielonej Sali Wykładowej zorganizowano warsztaty tematyczne. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej, ich uczestnicy, pod czujnym okiem specjalisty, przystąpili do prac, w efekcie których powstało 16 domków dla owadów. Łącznie w projekcie wzięło udział blisko 100 osób.


Dodatkowo lublin inwestuje w skwery kieszonkowe. Dwa powstają wzdłuż ul. Kunickiego, kolejne przy ulicach Dulęby, Głuskiej i Lwowskiej, skrzyżowaniu ul. Nadbystrzyckiej i ul. Glinianej oraz ul. Zygmunta Augusta.

Wszystkie te zabiegi mają na celu przede wszystkim zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w obrębie systemów korzeniowych drzew, wpływając na poprawę ich warunków życia.

Mamy nadzieję, że zielona rewolucja dotrze też do innych miast w Polsce!

źródło: UM Lublin