Metamorfoza w centrum Poznania

Metamorfoza w centrum Poznania. Powstanie tam Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej

Metamorfoza w centrum Poznania idzie pełną parą. Kamienice przy ulicy Ratajczaka 1 oraz Ratajczaka 3, podobnie jak ich najbliższe otoczenie, przechodzą renowację. W odremontowanych budynkach powstanie Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej.

Oprócz odnowienia kamienic inwestycja obejmuje także wybudowanie aż trzech szklanych łączników, które wraz z obecnie wykorzystywanymi przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (dawniej Wyższą Szkołę Bankową) zabytkowymi budynkami przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 i 5 oraz Ratajczaka 5/7, utworzą kompleks budynków uczelni. Znajdą się tam sale dydaktyczne, strefa studenta oraz strefy i pomieszczenia do pracy co-workingowej i warsztatowej, a także otwarta przestrzeń między kamienicami.Dzięki rewitalizacji ten teren zyska nowe funkcje: społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne oraz funkcję stymulowania przedsiębiorczości, także społecznej. Budynki będą również siedzibą Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej. Aktywność Centrum skupi się na świadczeniu usług na rzecz sektora ekonomii społecznej. Za jego funkcjonowanie odpowiadać będzie Uniwersytet WSB Merito we współpracy z partnerem projektu, czyli ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Jeden z budynków przed i w trakcie remontu elewacji. Źródło: Google Maps

Brama przed i w trakcie renowacji. Źródło: Google Maps

W roku 1828 władze pruskie rozpoczęły budowę Twierdzy Poznań. Miasto otoczono wałami i głębokimi fosami, wzniesiono 10 fortów z redutami oraz 12 bram prowadzących do miasta. W latach 1860-76, w południowo-zachodniej części miasta Poznania, w rejonie ul. Ratajczaka, Powstańców Wlkp. i Kościuszki powstał zespół koszarowy, jako zaplecze dla w/w fortów. Założenie koszarowe składało się z trzech zespołów. Budynki będące przedmiotem opracowania wchodziły w skład pierwszego zespołu, który składał się z obiektów mieszkalnych i magazynowych. Jednocześnie w tej części zespołu powstało murowane ogrodzenie (od strony ul. Ratajczaka oraz wzdłuż wewnętrznej drogi, stanowiącej komunikację z ul. Kościuszki), pozostałą część zespołu podzielono współcześnie. Do 1945 r. zespół składał się wyłącznie z obiektów o przeznaczeniu wojskowym, a budynki przy obecnej ul. Ratajczaka 1 i 3 pełniły funkcję mieszkalną dla kadry dowódczej. Wszystkie obiekty, które wchodziły w skład założenia, zbudowano z czerwonej cegły w stylistyce obiektów wojskowych określaną jako „Rehbaustil”.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka, Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Autor koncepcji architektonicznej: Front Architects

Źródło: Uniwersytet WSB Merito

Zobacz też: Architektura | Metamorfoza | Renowacja | Zabytek | Poznań | Cegła

Temat: Metamorfoza w centrum Poznania. Powstanie tam Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej