Mieszkańcy chcieli, by był naturalny. Park w wąwozie Czechów w Lublinie

Park powstanie w wąwozie Czechów w Lublinie. Miasto pokazało koncepcję, którą przygotowali projektanci z pracowni Arbre. Całość ma być oparta na naturalistycznym zagospodarowaniu zieleni, bez równo przyciętej trawy.

Ostateczny kształt parku poznamy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie odbędzie się 30 czerwca.

Podczas spotkania „Planu dla Dzielnic” jedną z najistotniejszych kwestii poruszanych przez mieszkańców było zagospodarowanie wąwozu na Czechowie, jako miejsca spotkań i rekreacji. Ze względu na wartości przyrodnicze i krajobrazowe jest to przestrzeń istotna dla lubelskiego ekosystemu. Nowa koncepcja programowa będzie więc punktem wyjścia do opracowania ostatecznego projektu parku, co pozwoli wydobyć cały jego potencjał. Chcemy, by nowy park w wąwozie Czechów uwzględniał potrzeby mieszkańców i stał się miejscem odpoczynku w zgodzie z naturą. Pierwsze efekty wspólnych prac poznamy jeszcze w tym roku. Realizacja stworzonej wspólnie z mieszkańcami koncepcji będzie powstawała etapowo, a rozpocznie się od przygotowania dokumentacji wykonawczej – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Nowa koncepcja programowa zagospodarowania Wąwozu Czechów zakłada powstanie na terenie od ul. Północnej do ul. Kameralnej parku naturalistycznego składającego się z trzech stref: Polany Centralnej, Polany Północnej oraz Leśnego Korytarza, i jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

Polana Centralna obejmie największą i najszerszą część wąwozu między osiedlami przy ulicach Nowowiejskiego, Oratoryjnej, i Milenijnej. Będzie to część w przeważającej mierze o charakterze rekreacyjnym, w której znajdą się miejsca odpoczynku i mała architektura: stoły, ławki, hamaki i leżaki. Zagospodarowanym miejscom spotkań towarzyszyć będą oryginalne naturalistyczne rozwiązania, jak m.in. strefa żywej architektury, sad miejski, trawniki ekstensywne wraz ze strefą łąkową dla zapylaczy. Część centralna parku będzie też uwzględniała strefę zabaw dla dzieci.

Polana Północna to część terenów zielonych zlokalizowana powyżej al. Smorawińskiego, między budynkiem urzędu skarbowego a domem towarowym Orfeusz. Znajdzie się tam przede wszystkim strefa kameralnych spotkań, taras do zajęć grupowych wraz z elementami małej architektury, a także byliniarnia, czyli polana roślin bukietowych i cebulowych.

Leśny Korytarz to trzecia, najwęższa część wąwozu prowadząca od Polany Centralnej aż do ul. Północnej. Oprócz ciągu o charakterze komunikacyjnym zakłada bogatą infrastrukturę przyrodniczą – dla ptaków (budki, karmniki) oraz małych ssaków (domki dla jeży). Oprócz tego na trakcie Leśnego Korytarza znajdą się elementy małej architektury. Ta część parku będzie pełniła przede wszystkim funkcję komunikacyjną.


Polanę Północną z Polaną Centralną połączy z kolei Strefa Street Artu zlokalizowana pod wiaduktem w al. Smorawińskiego. W miejscu tym znajdzie się przede wszystkim ogród deszczowy o funkcji retencyjnej z odpowiednio dobranych gatunków roślin magazynujących wodę. Będzie to również miejsce dla sztuki ulicznej, jak graffiti czy murale.

Nawierzchnia ścieżek spacerowych prowadzących przez cały park zostanie wykonana z zagęszczonych, przepuszczalnych warstw kruszywa naturalnego, czynna hydrologicznie. Ich przebieg wykorzystywał będzie istniejące ukształtowanie terenu i jego walory krajobrazowe.

Projektowane zagospodarowanie zakłada maksymalne zachowanie zieleni istniejącej na całym terenie z wprowadzeniem uzupełniających nasadzeń pełniących funkcje ozdobne o charakterze naturalistycznym, atrakcyjnych przez cały rok. Duża część terenu wykorzystana będzie pod rozległe trawniki rekreacyjne – murawy ekstensywne – służące również jako miejsca odpoczynku.

Nowa infrastruktura – tarasy, mała architektura, meble miejskie, budki dla ptaków i ssaków powstaną z zastosowaniem naturalnych materiałów, głównie drewna o naturalnej strukturze. Miejscami odpoczynku mogą też być murki z drewnianym siedziskiem, wkomponowane w istniejącą rzeźbę terenu.

Planowane zagospodarowanie wąwozu było tematem opracowanej kilka lat temu w ramach Budżetu Obywatelskiego koncepcji Parku Czechów. Pomysł ten zakładał przekształcenie ukształtowania dna wąwozu, co wiązałoby się z dużą ingerencją w naturalne środowisko tego miejsca. Nowa koncepcja programowa stanowi punkt wyjścia do powstania projektu parku o naturalistycznych założeniach.

źródło: UM Lublin, Arbre Architektura Krajobrazu

Czytaj też: Zieleń | Ekologia | Miasto | Lublin | whiteMAD na Instagramie