Warszawa z nowym placem – wyniki konkursu architektonicznego

Pod koniec września rozstrzygnięty został otwarty konkurs ideowy organizowany przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich we współpracy z firmą Libet na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej pomiędzy ul. Jasną, Zgoda i Złotą w Warszawie.

W konkursie wzięło udział wiele inspirujących, twórczych i przemyślanych prac, których autorzy wykazali się dużą wrażliwością przy interpretacji pojęcia piękna oraz jego odzwierciedleniu w praktycznym aspekcie projektów.

Przedmiot konkursu – poza koncepcją zagospodarowania wskazanej przestrzeni – stanowiło także przedstawienie projektu mebla miejskiego, który będzie mógł znaleźć zastosowanie w obszarze objętym konkursem oraz w pozostałych przestrzeniach publicznych Warszawy i innych dużych miast. Siedzisko mogło być uzupełnione o różne elementy małej architektury, w tym również wykonane z surowców innych niż beton.
Sąd konkursowy w składzie: Bolesław Stelmach, Rafał Mroczkowski, Katarzyna Nosalik, Tomasz Fudala, Jan Sukiennik dokonał oceny prac złożonych w konkursie. Jury oceniało oryginalność przedstawionej idei interpretacji piękna, prospołeczność, kreatywność i funkcjonalność rozwiązań, a także estetykę i innowacyjność, proekologiczność oraz możliwości realizacyjne. Wyniki zostały ogłoszone podczas tegorocznej edycji Warszawskiego Tygodnia z Architekturą organizowanego przez OW SARP.

Laureaci konkursu

I nagroda została przyznana pracy, której autorami byli Wojciech Hryszkiewicz i Jakub Gondorowicz. W opinii Sądu konkursowego była to najciekawsza propozycja funkcjonalno-przestrzenna wynikającą z najtrafniejszej analizy uwarunkowań przekształcenia przestrzeni placu. Autorzy zinterpretowali ideę piękna jako „porządek, zasadę, której podporządkowane są wszystkie elementy placu”.

Sąd konkursowy przyznał trzy wyróżnienia I stopnia: pierwsze z nich otrzymała praca autorstwa Kacpra Ludwiczaka za ciekawy i oryginalny mebel miejski o uniwersalnym charakterze i prostocie formy oraz elastyczności funkcjonalnej, a także za koncepcję placu jako wyrazistej publicznej przestrzeni śródmiejskiej. Laureatami kolejnego wyróżnienia I są Wojciech Szydłowski i Konrad Brzykcy za bardzo wyrazistą, zdecydowaną koncepcję programu funkcjonalnego aktywującego przestrzeń publiczną placu oraz czytelne i konsekwentne rozmieszczenie poszczególnych jego elementów. Wyróżnienie I stopnia przydzielono również Robertowi Witczakowi. Praca ta stanowiła trafną diagnozę niekorzystnych zmian przestrzeni Warszawy w ostatnich dekadach i bardzo ciekawą jej manifestację.

wizualizacja_wyroznienie_i_stopnia_r_witczakWyróżnienie II stopnia otrzymała praca autorstwa Łukasza Kaczmarka, Anny Klimczak oraz Ewy Plucińskiej za dużą wrażliwość na społeczny aspekt przy tworzeniu żywej przestrzeni miejskiej. Ponadto przyznano dwa wyróżnienia honorowe: dla pracy, której autorami są: Grupa MAZaK, Zuzanna Banaś, Magdalena Budyta, Katarzyna Gębalska, Aleksandra Konstanciak oraz dla projektu Patryka Gwiazdy.