Namioty termiczne w Poznaniu

Namioty termiczne w Poznaniu. To pomoc dla osób w kryzysie bezdomności!

Namioty termiczne w Poznaniu ustawione zostały przez stowarzyszenie Zupa na Głównym, a dofinansowane przez Miasto. 15 termicznych namiotów typu igloo to awaryjne miejsca schronienia dla osób w kryzysie bezdomności. Korzystają z nich osoby, które nie chcą lub nie mogą skorzystać ze wsparcia instytucjonalnego – np. pojechać do schroniska. Takie działanie może uratować życie! 

– Nasi pracownicy socjalni podczas każdej wizyty u osób w kryzysie bezdomności przekonują je, że w trosce o swoje życie i zdrowie lepiej, aby spędziły zimę w placówce, niż na przykład w szałasie czy opuszczonej altanie – mówi Anna Zając-Domżał, zastępczyni dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu i podkreśla, że każdy, kto jest gotowy pójść do placówki, będzie miał zapewnione schronienie. – Jednak nie wszyscy chcą skorzystać z miejskiej oferty, a zmusić do pobytu w schronisku nikogo nie można. Dlatego namioty termiczne, w których można się schronić przed mrozem są dobrym pomysłem. Mogą uchronić przed śmiercią z wychłodzenia.

Stawianie namiotów to pomysł stowarzyszenia Zupa na Głównym, a sam sprzęt został dofinansowany przez Miasto.

– Statystycznie w Polsce każdego roku zamarza około stu osób. W Poznaniu tej zimy zamarzły już trzy. Można się temu biernie przyglądać, ale można też spróbować coś zrobić. My wybraliśmy to drugie rozwiązanie – mówi Wioletta Bogusz ze stowarzyszenia. – Liczymy też na to, że gdy uda nam się już uratować komuś życie lub zdrowie, to łatwiej jest też później nawiązać z nim relację, porozmawiać, pomóc w wyjściu z kryzysu bezdomności.

W Poznaniu jest ponad 100 miejsc, w których regularnie przebywają osoby w kryzysie bezdomności. Najczęściej są to pustostany, szałasy, opuszczone altany na działkach, bunkry. Namiot termiczny zapewnia bezpieczny pobyt w zimowych warunkach – zapobiega hipotermii, odmrożeniom. Jest też nieprzemakalny, więc zapewnia względny komfort. Zastępuje używane do tej pory namioty turystyczne, które nie sprawdzają się przy niskich temperaturach. Namioty termiczne w Poznaniu będą na ulicach przez całą zimę, a na lato zostaną zmagazynowane, by mogły być wykorzystane ponownie w kolejnych sezonach.

Stolica Wielkopolski dysponuje ponad 300 miejscami w schroniskach, w tym 30 z usługami opiekuńczymi i kilkudziesięcioma w ogrzewalni przy ul. Krańcowej oraz noclegowni przy ul. Borówki. Do placówek nie są przyjmowane osoby będące pod wpływem alkoholu. Wyłącznie ogrzewalnia przy Krańcowej dopuszcza maksymalnie 1 promil alkoholu we krwi. Ośrodek ten wiosną i latem pełni funkcję świetlicy dla osób w kryzysie bezdomności, natomiast jesienią i zimą działa jako ogrzewalnia. W tym samym miejscu znajduje się również miejska łaźnia.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu przez cały rok regularnie monitorują miejsca, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności. Mogą oni liczyć na wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, pomoc dzienną, nocną i całodobową, świadczenia pieniężne i niepieniężne (odzież, leki), prawo do świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Od 2 listopada w ramach programu “Mobilny Punkt Wsparcia” przy ulicy Dworcowej 1 wydawane są posiłki. Potrzebujący mogą zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-19:00. Inicjatywa finansowana jest przez Miasto Poznań, realizatorami są stowarzyszenia Pogotowie Społeczne i Dom Pomocna Dłoń. Poza ciepłym posiłkiem potrzebujący mogą tam uzyskać porady socjalne, terapeutyczne, opiekę przedmedyczną (poniedziałek-piątek w godzinach 17:00-18:00), środki ochrony osobistej i higieny, ciepłą odzież czy pomoc w uzyskaniu miejsca w placówkach. Na “Mobilny Punkt Wsparcia”  Miasto przeznacza rocznie 130 tys. zł.

Darmowe posiłki są też wydawane w Kuchni Społecznej przy ul. Taczaka oraz jadłodajniach Caritas przy ulicach Ściegiennego, Łąkowej i Niegolewskich.

Jak pomóc osobom w kryzysie bezdomności?

Spędzenie długich godzin na zewnątrz przy niskich temperaturach może doprowadzić do wychłodzenia organizmu. Widząc osobę, która może potrzebować pomocy, należy niezwłocznie podjąć stosowne kroki – zastosować zasady udzielania pierwszej pomocy, a także zawiadomić odpowiednie służby.

Zgłoszenia osób w kryzysie bezdomności, które wymagają pomocy, przyjmują:

  • Punkt Interwencji Kryzysowej (czynny całą dobę) – telefony: 61 835 48 66; 61 835 48 65
  • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR – telefon: 61 878 17 89; mail: pomocbezdomnym@mopr.poznan.pl; formularz zgłoszeniowy na stronie www.mopr.poznan.pl
    Punkt Obsługi Klienta, ul. Gronowa 22 czynny jest w poniedziałek w godzinach 7.30-16.00, wtorek-czwartek w godzinach 7.30-15.30, w piątek w godzinach 7.30-15.00
  • Straż miejska – telefon: 986.

źródło: UM Poznań poznan.pl  / zdjęcia: Zupa na Głównym (https://zupanaglownym.org.pl)

Czytaj też: Architektura w Polsce | Poznań | Edukacja | Wydarzenia  | Technologia

Namioty termiczne w Poznaniu


Namioty termiczne w Poznaniu