Pałac Izraela Poznańskiego

Pałac Izraela Poznańskiego po remoncie. Odnowiono każdy detal

Zakończył się remont tak zwanego łódzkiego Luwru. Pałac Izraela Poznańskiego zaprojektowali Hilary Majewski oraz Juliusz Jung pod koniec XIX wieku.

Remont historycznego budynku trwał ponad dwa lata. Pałac Izraela Poznańskiego jest jednym z najbardziej reprezentacyjnych i najcenniejszych zabytków Łodzi. Dziś swoją siedzibę w tym gmachu ma Muzeum Miasta Łodzi. Prace remontowe objęły naprawę elewacji, remont balkonów, konserwację gzymsów, sztukaterii, balustrad, detali architektonicznych, figur wieńczących fasadę, izolację fundamentów oraz wymianę pokrycia dachu i rynien. Podczas prac wymieniono też stolarkę okienną i przywrócono wejście do budynku od strony ulicy Zachodniej. Łącznie remont pochłonął prawie 40 mln zł.

Inwestycja w pałacu to również nowa wystawa, która powstaje w podziemiach. Wystawa prezentować będzie historię Miasta Łodzi oraz całego regionu. Na ekspozycji znajdziemy dzieje miasta, które w bezprecedensowy sposób w skali światowej, w ciągu kilkudziesięciu lat awansowało z szeregu małych, lokalnych ośrodków miejskich o charakterze rzemieślniczo-rolniczym do grona wielkich metropolii europejskich – mówi Sławomir Mikołajczyk, p.o. dyrektora Muzeum Miasta Łodzi.

Podczas prac remontowych udało się odkryć wiele nieznanych wcześniej elementów. Przykładem są zasypane okna piwnic od strony ulicy Ogrodowej. Udało się odsłonić kraty tych okien, które pochodzą z XIX wieku. Robotnicy odsłonili tez okładzinę z różowego piaskowca.

Pałac Izraela Poznańskiego


Budowę Pałacu rozpoczął Izrael Kalmanowicz Poznański. W 1877 roku kupił dom stojący na rogu ul. Ogrodowej i Stodolnianej. I to właśnie ten dom stał się zaczątkiem wielkiego pałacu. Pierwszy projekt pałacu jest dziełem Hilarego Majewskiego z 1888 roku. Po dziesięciu latach projekt H. Majewskiego został zmodyfikowany i rozbudowany przez Juliusza Junga architekta ze Stuttgartu i inżyniera Dawida Rosenthala. Obecną formę architektoniczną fasad i stylowo eklektycznych wnętrz pałac otrzymał dopiero po przebudowie w latach 1901-1903.

Czytaj też: Łódź | Zabytek | Renowacja | Elewacja

fot. Sebastian Glapiński (www.platinstudio.com)