Park Kolejowy w Krakowie

Park Kolejowy w Krakowie. Linearny park powstanie pod estakadą kolejową!

Park Kolejowy w Krakowie to inicjatywa, o której mówi się od kilku lat. Największy park linearny w Krakowie powstanie w miejscu dawnego, XIX-wiecznego nasypu kolejowego, który zastąpiła nowo wybudowana estakada. Aby wykorzystać powstałe w ten sposób miejsce, miasto postanowiło wybudować pod torowiskiem park. Park Kolejowy powstanie w trzech etapach. Budowa pierwszego z nich właśnie rusza!

W centrum Krakowa XIX-wieczny nasyp kolejowy zastąpiły dwie estakady o łącznej długości 700 m. Zmieszczą się na nich dodatkowe tory kolejowe i nowy przystanek Kraków Grzegórzki, na którym zatrzymywać się będą pociągi aglomeracyjne. Pod torami, między filarami nowych konstrukcji, powstała nowa, wolna przestrzeń o powierzchni 20 000 m2.

“Umowa dzierżawy dotyczy pierwszego odcinka tego terenu, wzdłuż ulicy Blich, od ul. Kopernika do Grzegórzeckiej. Dzięki temu będziemy go mogli zagospodarować w formie zielonego terenu rekreacyjnego, tak jak chcieli tego mieszkańcy w konsultacjach. Mamy już koncepcję zagospodarowania, teraz będziemy skupiali się na wszelkich uzgodnieniach, w tym konserwatorskich. Prace w terenie ruszą w przyszłym roku” – zapowiada prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.Park Kolejowy w Krakowie


To jedno z pierwszych tego typu porozumień zakładające warstwowy podział przestrzeni użytkowej. Umowa będzie obowiązywać od 1 lipca przez 10 lat. W tym czasie miasto będzie zobowiązane do urządzenia i utrzymania terenu pod obiektami kolejowymi. Kolejne jego fragmenty będą przekazywane przez PLK etapami, wraz z postępem prac budowlanych.

“Podpisana dziś umowa dowodzi, że inwestycje kolejowe to nie tylko skrócenie czasu przejazdu, większy komfort podróży i walka z wykluczeniem komunikacyjnym, ale również korzystna zmiana dla mieszkańców Krakowa, którzy zyskają atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu” – podkreślił w czerwcu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Budowa kolei aglomeracyjnej i związana z nią likwidacja nasypów kolejowych stanowiących barierę komunikacyjną oraz przestrzenną pomiędzy Starym Miastem a Grzegórzkami w sposób zasadniczy zmieni relacje urbanistyczne, architektoniczne, komunikacyjne oraz społeczne Krakowa.

Projekt koncepcyjny zagospodarowania tego obszaru jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców dotyczącą utworzenia przyjaznej, ale zarazem wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej w samym sercu Krakowa.

Park Kolejowy w Krakowie – główne założenia
Głównym założeniem projektu jest stworzenie nowej zielonej przestrzeni publicznej – parku Kolejowego. W projekcie zapewniono ciągłość połączenia zarówno pieszego, jak i rowerowego wzdłuż inwestycji kolejowej. Zgodnie z wolą mieszkańców, wyrażoną podczas konsultacji społecznych, park podzielono na strefy funkcjonalne, zachowując przy tym maksymalny udział zieleni. Sposób zagospodarowania terenu różni się w zależności od zastanych czynników przestrzenno-architektonicznych, takich jak: wysokość filarów, szerokość estakady czy najbliższe sąsiedztwo.

Dodatkowo projekt uwzględnia stworzenie ścieżki edukacyjnej dotyczącej historii rozwoju transportu kolejowego w Polsce wraz z identyfikacją graficzną, będącą jednocześnie formą uatrakcyjnienia monochromatycznej nawierzchni i betonowych elementów estakady.

W pierwszym etapie (od ul. Kopernika do ul. Grzegórzeckiej) pojawią się:
– strefa izolacyjnej zieleni
– plac zabaw w postaci miasteczka kolejowego
– ogród sensoryczny
– psia strefa

W pobliżu budynków mieszkalnych wprowadzono strefy, które potencjalnie nie będą generować wysokiego natężenia hałasu, w tym: ogród sensoryczny. Zadbano też, by w niedalekiej odległości od miejsc zamieszkania znalazł się plac zabaw przybierający nietypową formę, nawiązującą do kolei.

Znajdzie się tam m.in. zabawowe urządzenie wielofunkcyjne przypominające formą pociąg wchodzący w skład taboru Kolei Małopolskich, stacje kolejowe znajdujące się na trasach Kolei Małopolskich z towarzyszącymi im charakterystycznymi elementami np. zabawowa chata bronowicka, kopiec Krakusa czy grzegórzecki plac targowy. A wszystko to w otoczeniu komponowanej zieleni wysokiej i niskiej, a także roślin miododajnych zlokalizowanych w najbardziej słonecznych miejscach tworzących ogrody sensoryczne.

W drugim etapie (od ul. Grzegórzeckiej do ul. Miodowej) znajdą się:
– strefa rekreacyjna
– parkingi rowerowe
– strefa wielofunkcyjna (usługowa, handlowa, kulturalna)
– strefa spotkań
– strefa sportowa (w tym: strefa koszykówki, piłki nożnej, fitness i skatepark)

W trzecim etapie (od ul. Dekerta do ul. Limanowskiego) zostaną zrealizowane:
– strefa rekreacyjna
– plac zabaw
– ogród społeczny i strefa gastronomiczna
– strefa relaksacyjna
– strefa sportowa (w tym: strefa workout, skatepark, boisko wielofunkcyjne)

Park Kolejowy to nie tylko szansa na wykorzystanie cennego terenu leżącego niemal w samym centrum miasta, ale także możliwość wprowadzenia nowej zieleni, miejsc do rekreacji, czy ciągów komunikacyjnych w miejsce, z którego wcześniej korzystały wyłącznie pociągi.

Estakady i nowe tory kolejowe w centrum stolicy Małopolski to efekt projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Inwestycja za przeszło 1 mld zł, jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Przedsięwzięcie zapewni sprawny przejazd pociągów międzynarodowych, dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych, a rozdzielenie ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego pozwoli przewoźnikom na uruchomienie większej liczby połączeń. Estakady zbudowała firma Budimex.

Czytaj też: Ekologia | Ciekawostki | Zieleń | Kolej | Kraków | whiteMAD na Instagramie

źródło: krakow.pl