Park Naturalny Golędzinów. To będzie największy park w Warszawie!

Park Naturalny Golędzinów. To będzie największy park w Warszawie!

Park Naturalny Golędzinów to największy park w Warszawie. Powierzchnia parku wyniesie ponad 65 hektarów, co można porównać do 90 boisk piłkarskich. Park powstanie na terenie Pragi-Północ, między mostem Gdańskim a mostem Grota-Roweckiego. Dzięki temy mieszkańcy zyskają idealne miejsce do wypoczynku i obserwacji nadwiślańskiej przyrody.

Park Naturalny Golędzinów – największy park w Warszawie

Park Naturalny Golędzinów powstanie na Pradze-Północ na terenie, który rozciąga się wzdłuż koryta Wisły na długości niemal trzech kilometrów – pomiędzy mostem Gdańskim a mostem Grota-Roweckiego i zajmuje powierzchnię około 65 hektarów. Od wschodu ograniczony będzie wałem przeciwpowodziowym, a na zachodnim skraju stromą skarpą wiślaną. Wejście do parku planowane jest na wysokości Pawilonu Edukacyjnego Kamień.

Jeszcze w tym roku miasto ogłosi konkurs architektoniczny, który pozwoli na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Następnie po uzyskaniu wszystkich uzgodnień rozpoczną się prace budowlane. Ich zakres obejmie m.in. wykonanie elementów małej architektury oraz wytyczenie ścieżek i przejść na terenie parku.

“Warszawa będzie miała nowy park – Park Naturalny Golędzinów. Ruszamy z uzgodnieniami oraz zabezpieczeniem środków na przygotowanie inwestycji. Na powierzchni ponad 90 boisk do piłki nożnej powstanie wyjątkowy w skali świata, naturalny park miejski z cudowną nadwiślańską panoramą i różnorodną roślinnością. Wszystko to odbędzie się z największym szacunkiem dla przyrody, która w tym miejscu jest i będzie najważniejsza” – zapowiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Udaliśmy się na miejsce, by nagrać Park Naturalny Golędzinów z drona.
To nasz pierwszy tego typu materiał, więc bądźcie wyrozumiali :)  

 

Golędzinów to idealne miejsce do obserwowania przyrody, która na tym obszarze jest wyjątkowo bogata ze względu na bliskość Wisły i rozległość terenu. Natura sama zagospodarowuje to, co zostało jej dawniej zabrane, a łąki powoli zaczynają zarastać łęgiem. Niewątpliwy wpływ na nadwiślańską przyrodę ma też cykliczne zalewanie wodą podczas wezbrań Wisły.

Roślinność łąkowa reprezentowana jest przez wiele atrakcyjnych wizualnie gatunków kwiatów jak firletka poszarpana czy rutewka żółta, ale została też urozmaicona przez rośliny użytkowe, które pozostały po zlikwidowaniu ogrodów działkowych. Drzewa owocowe oraz byliny w czasie kwitnienia zapewniają pożytek owadom, a owoce tj. jabłka, gruszki czy orzechy stanowią zaś pokarm dla wielu różnych zwierząt, w tym chronionych gatunków ptaków.

Golędzinów to także rejon płytkiego koryta Wisły, który zapewnia korzystne warunki do obserwacji wielu gatunków ptaków wodnych, odpoczywających na piaszczystych i kamienistych łachach. Spotkać tu można różne gatunki kaczek, kormorany czy czaple. Regularnymi zimowymi gośćmi są orły bieliki.

Planowany Park Naturalny Golędzinów znajduje się w granicy Obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

źródło: um.warszawa.pl / zdjęcia: whitemad.pl  / film: whitemad.pl 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Warszawa | Ekologia | whiteMAD na Instagramie  | Ciekawostkiv