Park w Czyżynach

Park w Czyżynach w Krakowie najlepszą przestrzenią publiczną w Polsce!

Towarzystwo Urbanistów Polskich wyróżniło Park w Czyżynach tytułem najlepiej zagospodarowanej przestrzeni publicznej w zieleni w Polsce w 2020 roku. Park zbudowano w miejscu dawnej zajezdni MPK. Niemal całą jego powierzchnię pokrywał beton i asfalt. Teren zmienił swoje oblicze za sprawą projektu zgłoszonego przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego.

Park znajduje się między ulicą Stella-Sawickiego a osiedlem Avia. Park jest wyjątkowy z kilku powodów. Strefa ciszy i relaksu, zatopiona w zieleni, sąsiaduje tu z bogatą ofertą rekreacyjną, m.in. wall-hollą i placem zabaw z prawdziwego zdarzenia, które wykonała firma Cityconcept. Nawierzchnie ozdobiono wizerunkami nawiązującymi do dawnej historii terenu, a specjalne nasypy pokryte roślinnością osłonią użytkowników przed ruchliwą ulicą i pozwolą w spokoju cieszyć się nową przestrzenią. Ten niezwykły projekt powstał w pracowni Jakabe Projekty.

Park w Czyżynach zrealizowano w odpowiedzi na potrzebę stworzenia enklawy zieleni w silnie zabudowanym rejonie ulicy Stella-Sawickiego, w bezpośrednim sąsiedztwie nowego osiedla mieszkaniowego Avia. W 2016 r. mieszkańcy zgłosili projekt parku do Budżetu Obywatelskiego Krakowa, a potem uzyskali potrzebne do jego realizacji głosy. Prace budowlane ruszyły w maju 2019 r. i trwały ponad rok. Całkowity koszt inwestycji to 10,9 mln zł.

Trzeba wspomnieć, że teren, który w ramach założenia parkowego poddano rewitalizacji, pierwotnie niemal w całości pokryty był nawierzchnią utwardzoną: asfaltem i betonem. Były to pozostałości po dawnej zajezdni MPK oraz fragmencie drogi kołowania dla samolotów (dziś o tej historii przypominają wizerunki autobusów i samolotów pod naszymi stopami).


Park całkowicie odwrócił te proporcje na korzyść powierzchni biologicznie czynnej. Posadzono 252 duże drzewa oraz prawie 14 tys. różnych roślin. Zieleń urządzono dwojako: część w stylu angielskim – uporządkowanym, z alejami drzew i trawnikami, a część w formie  chaotycznej roślinności o charakterze ruderalnym, z nawiązującą do niej podniszczoną nawierzchnią starej zajezdni.Ciekawym rozwiązaniem okazały się nasypy okalające park – izolujące go od strony ruchliwej ulicy Stella-Sawickiego. Posadzona na nich zieleń – m.in. sosny czarne, jarząby szwedzkie w odmianie wielopniowej, derenie świdwa i rozłogowe oraz wysokie trawy – spełniać będzie funkcję ekranu akustycznego i wizualnego.

Oferta rekreacyjna, czyli serce parku, obejmuje urządzenia dla każdej grupy wiekowej. Dla maluchów przygotowano plac zabaw, dla młodzieży – wall-holla, czyli pierwszy w Krakowie pionowy plac zabaw w formie dwuwarstwowej ściany z rozmieszczonymi wewnątrz licznymi pomostami do zabawy, ścianką wspinaczkową i zewnętrzną zjeżdżalnią dla dzieci. Dorośli znajdą tu boisko do gry w koszykówkę, bulodrom – czyli dwa pełnowymiarowe boiska do gry w bule – oraz siłownię. Młodym, spragnionym treningu sportowcom, ale i każdemu, kto chce popracować nad kondycją fizyczną, z pewnością przypadnie do gustu czyżyński parkour – zaprojektowany przez specjalistów, jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce.

Czytaj też: Architektura | Beton | Metamorfoza | Polska | Kraków | Zieleń | Ekologia

zdjęcia: Jan Graczyński / Bogusław Świerzowski
źródło: krakow.pl