Park Woźniców w Krakowie / whiteMAD

W Krakowie powstanie nowy park. Oto Park Woźniców!

Park Woźniców w Krakowie będzie najmłodszym parkiem w stolicy małopolski. Stworzenie Parku Woźniców obejmuje rozległe enklawy spontanicznej zieleni, która stanowi schronienie przed codziennym zgiełkiem dla wszystkich mieszkańców okolicy, w tym ludzi i dzikich zwierząt. Projekt:  Saneccy sp. z o.o. Wizualizacje: Konrad Jamrozik

W latach 2013 oraz 2018 dzięki przyjęciu uchwał ws. Miejscowych Planów zagospodarowania “Czyżyny Łęg” oraz “Łąki Nowohuckie” większość obszaru objętego opracowaniem, została przeznaczona na zagospodarowanie pod urządzenie zieleni publicznej, a tym samym została uratowana przed presją budowlaną.

Największą wartością przyszłego założenia jest połączenie zielonym korytarzem Łąk Nowohuckich oraz Parku Lotników czyli dwóch największych i najważniejszych terenów zielonych północno-wschodniej części miasta. Dzięki czemu mieszkańcy Krakowa uzyskają dostęp do prawie  19,3 ha terenu zieleni  o długości (prawie 2 km dł., biorąc pod uwagę część zachodnią opracowywaną przez studentów Politechniki Krakowskiej). Park Woźniców już w tej chwili stanowi cenny korytarz migracji dzikiej zwierzyny oraz ciąg przewietrzający pomiędzy nowopowstającymi osiedlami mieszkalnymi.

Kształt przyszłego Parku Woźniców, jak również jego podstawowe funkcje tj. korytarz ekologiczny, napowietrzający, komunikacyjny- sprawiają, iż mamy do czynienia z typem parku linearnego. łówne założenia Parku: park linearny naturalistyczno-ruderalny z elementami edukacyjnymi, rozrywkowymi, sportowymi i wypoczynkowymi. Park zostanie podzielony na strefy wśród których wymienić można: pięć stref z elementami zabawowymi; strefa siłowni zewnętrznej; strefa grilla; scena plenerowa; zbiornik wodny; boiska sportowe; pumptruck czy strefa foodtrucków.

źródło: ZZM Kraków / https://zzm.krakow.pl/
Projekt:  Saneccy sp. z o.o. / https://saneccy.pl 
Wizualizacje: Konrad Jamrozik / http://studio84.org

Czytaj też: Architektura w Polsce | Kraków | whiteMAD na Instagramie  | Ekologia

 

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły