Pierwszy wieżowiec z wertykalnym ogrodem w Warszawie ma stanąć przy Żelaznej!

Pierwszy wieżowiec z wertykalnym ogrodem w Warszawie miałby powstać przy ulicy Żelaznej 87. Pod tym adresem mieści się instytutu Łukasiewicz-Itech, który planuje przebudować obiekt i stworzyć tu nowoczesną siedzibę. Koncepcję przebudowy stworzyła pracownia FAAB. Zadanie jest o tyle niełatwe, że ten kwartał miasta cechuje się bardzo gęstą zabudową. Obiekt nazwano roboczo Lampa Łukasiewicza, co ma nawiązywać do wynalazku wybitnego Polaka. 

Budynek o wysokości 32 metrów, posiada 4 kondygnacje podziemne i 9 nadziemnych. Na pierwszej kondygnacji podziemnej, przewdziano powierzchnię wielofunkcyjną, ekspozycyjno- konferencyjną, na pozostałych parking dla samochodów i rowerów oraz pomieszczenia techniczno-magazynowe. Przestrzeń na kondygnacji -1, z założenia, ma być miejscem organizacji wydarzeń popularyzujących naukę i innowacyjność. W tym warsztatów, o cyklicznym charakterze, dostępnych dla wszystkich grup wiekowych, również w weekendy. Na parterze oraz I piętrze budynku, zlokalizowano kawiarnię INNO oraz Inkubator Innowacyjności. Z założenia, obie przestrzenie, mają tworzyć warunki dla kooperacji i wymiany informacji organizacji o charakterze start-up, z przedstawicielami świata nauki, przemysłu i biznesu. Pozostałe piętra zajmują przestrzenie biurowe oraz przeznaczone do pracy w grupach i spotkań.

W okolicy, w której zlokalizowany jest budynek, z uwagi na gęstą zabudowę, nie ma miejsca na skwer lub park dostępny dla mieszkańców. Między innymi z uwagi na ten fakt, Lampa Łukasiewicza, w sposób innowacyjny, wprowadza zieleń w przestrzeń miejską Na elewacjach obiektu, przewidziano pionowy ogród elewacyjny oraz pionowy park elewacyjny. W ramach pionowego parku, w którym rośliny są umieszczone w prefabrykowanych donicach z drewna klejonego, zaplanowano realizację repozytorium zieleni. Park zapewni optymalne warunki do wegetacji, dla rodzimych (polskich) gatunków zagrożonych i rzadkich. W przypadku ogrodu pionowego, przewidziano instalację systemu opartego o prefabrykowane panele, wypełnione substratem. Przewidziano wykorzystanie roślin niskich, odpornych na zróżnicowane warunki atmosferyczne, w tym zimozielone oraz kwitnące sezonowo.

Park pionowy i ogród pionowy, będzie podstawą do realizacji długofalowego projektu badawczego. Za pomocą sensorów, badających m.in. poziom chlorofilu, zbierane będą dane, w celu optymalizacji procesu kreowania mikroklimatu wokół budynku. Proces będzie wspomagany przez dedykowane rozwiązania bazujące na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Drugim aspektem projektu badawczego, będzie rozwijanie automatycznego systemu pielęgnacji roślin, opartego o wykorzystanie dronów inspekcyjnych i robotów pielęgnacyjnych. W początkowej fazie projektu, przewidziano współpracę systemów automatycznych i człowieka. Ostatecznym celem jest stworzenie samokorygujacego się systemu bionicznego, który będzie mógł funkcjonować bez udziału człowieka.

Metryka projektu: 
Lokalizacja: Polska, Warszawa, ul. Żelazna 87
Klient: Sieć Badawcza Łukasiewicz / https://lukasiewicz.gov.pl/ 
Funkcja:Biurowa, ekspozycyjna, konferencyjno-szkoleniowa
Powierzchnia:6 340 m2
Współpraca: Unique Vision Studio, Rafał Barnaś / http://www.uniquevisionstudio.com/ 
Wykonawca: Bartosz Dankiewicz Data:2023
Źródło: Studio FAAB / https://faab.pl/ 

O pracowni: 
Studio FAAB – założone w Warszawie, studio FAAB, angażuje się w projekty w Polsce i na świecie. Tworzymy architekturę, krajobrazy, przestrzenie miejskie, wnętrza i grafikę użytkową, uzupełnione o nowoczesne rozwiązania inżynieryjne i doradztwo. Celem naszych szczegółowych analiz i uważnie prowadzonych projektów, jest realizacja innowacyjnych i nietuzinkowych budynków i przestrzeni. Jako stale rozwijający się zespół, szukamy rozwiązań dla szybko zmieniającego i rozwijającego się współczesnego świata, aspirując do patrzenia poza teraźniejszość. Więcej o pracowni: https://faab.pl/ 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Warszawa | Ekologia | Technologia | Place, Skwery, Parki  | Renowacja | Metamorfoza