Plac Orła Białego w Szczecinie będzie przebudowany. Zieleń zamiast parkingu

Plac Orła Białego w Szczecinie wkrótce zmieni swój wygląd. Miasto ogłosiło przetarg na realizację inwestycji. Koncepcja zakłada stworzenie tu miejsca do rekreacji i organizowania wydarzeń plenerowych. Zamiast miejsc parkingowych pojawi się nowa zieleń. Koncepcję, którą widać na wizualizacjach przygotowali architekci z pracowni Palmett.

Plan zakłada stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, której wygląd będzie korespondować z architekturą Starego Miasta. W ramach projektu przebudowane zostaną nawierzchnie placu, fragmenty pobliskich ulic i chodników. Duża część prac będzie odbywać się pod ziemią. Zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, gazociąg i linie zasilające teren. Cały teren będzie monitorowany.

Miejsce wypełnią nowe meble miejskie. Pojawi się 25 stylizowanych latarni w części utwardzonej oraz sześć latarni drewnianych w części zielonej. Niewielka scena do organizowania kameralnych wydarzeń zbudowana zostanie w miejscu dawnego młyna kieratowego. Powstanie też miejsce dla ogródków kawiarnianych.

Przebudowa zakłada zachowanie większości drzew oraz przesadzenie kilku z istniejących poza teren inwestycji. Wykonane zostaną nasadzenia 14 sztuk nowych drzew. Pojawią się także wieloletnie byliny w barwach pastelowych, trawy, rabaty. Wzmocniona zostanie istniejąca murawa oraz pojawi się ogród deszczowy – informuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zmiany na placu odczują też kierowcy. Po przebudowie obowiązywać tu będzie nowy układ komunikacyjny. Dopuszczony będzie ruch dostaw do lokali gastronomicznych, dojazd do posesji mieszkańców oraz dojazd dla służb. Miejsce stanie się zatem przyjazne pieszym. Co ważne, teren będzie mieć jeden poziom, nie będą tu występować różnice w wysokości wyróżniane na przykład krawężnikami. Ruch pieszych i rowerzystów ma być bardzo wygodny.

Plac PRZED przebudową:


Po przebudowie różne fragmenty nowego zagospodarowania miejskiej przestrzeni mają mieć różną funkcję:

  • utwardzona część północną Placu Orła Białego na szerokość Pałacu pod Globusem z centralnym punktem w postaci fontanny – zapewniająca dogodne warunki na organizację wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz obsługę lokali użytkowych w parterach;
  • zielona część południowa w obrysie dawnego kwartału zabudowy – zapewniająca realizację funkcji ekologicznych, swobodną rekreację użytkowników oraz organizację okazjonalnych wydarzeń społecznych i kulturalnych wokół małej sceny w przybliżonej lokalizacji i obrysie dawnego młyna kieratowego;
  • część przejściowa przed Pałacem Jońskim będąca strefą zmiękczającą granicę między reprezentacyjną częścią północną, a zieloną, rekreacyjną częścią południową;
  • historyczna ulica Koński Kierat – zapewniająca obsługę lokali użytkowych w parterach, uzupełnioną o nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz walor edukacyjny w postaci oznaczenia przebiegu dawnego wodociągu;
  • deptak we wschodniej części placu Orła Białego, stanowiący przekształcony ciąg łączący dawne Rynki Koński i Węglowy -zapewniający obsługę lokali użytkowych w parterach;
  • północny chodnik ul. Grodzkiej stanowiący spójną całość z placem Orła Białego.

W ramach prac w nowy sposób zagospodarowany zostanie posąg Flory oraz dwie wazy, które dawniej zdobiły fasadę Pałacu Grumbkowa (Pałacu pod Globusem), a dziś stoją na dziedzińcu Akademii Sztuki. W ten sposób rzeźby połączone zostaną ponownie w jeden układ, a każda osoba odwiedzająca plac będzie mogła je podziwiać razem z elewacją, na której kiedyś były zamontowane. Zabytkowa fontanna pozostanie w obecnym miejscu, a na posadzce oznaczony zostanie przebieg wodociągu drewnianego, który w XVIII wieku dostarczał wodę ze Wzgórz Warszewickich do Zamku.

Miasto od kilkunastu lat planuje przebudowę placu. Przez ten czas powstało już kilka projektów przebudowy, ale żaden nie został zrealizowany. Obecna koncepcja jest efektem procesu prototypowania, do którego miasto zaangażowało mieszkańców. Kiedy plac Orła Białego w Szczecinie będzie gotowy? Na efekty musimy jeszcze poczekać. Póki co do 22 marca swoje oferty mogą zgłaszać potencjalni wykonawcy. Zwycięzca będzie miał 18 miesięcy na realizację koncepcji.

projekt: Palmett 

źródło: Szczecińskie Inwestycje Miejskie (sim.szczecin.pl)

Czytaj też: Place, Skwery, Parki  | Miasto | Zieleń | Ciekawostki | Szczecin  | whiteMAD na Instagramie