Plac Pary w Rybniku – jedyne takie miejsce w Europie

W cieniu dwóch wież szybowych zabytkowej kopalni KWK Ignacy w Rybniku stworzono wyjątkowe miejsce: Plac Pary i teren rekreacyjny. Na obszarze ok. 2 ha powstała ogólnodostępna przestrzeń dedykowana społeczności lokalnej oraz zwiedzającym zabytkową kopalnię Ignacy, położoną przy ul. Mościckiego w Rybniku, w dzielnicy Niewiadom.

W części zlokalizowanej za budynkiem nadszybia Szybu Głowacki znajduje się Plac Pary o utwardzonej, nieregularnej formie, gdzie zaprojektowano spektakularną, pierwszą w Europie instalację multimedialną z użyciem pary wodnej oraz mgły. Zasadniczą część stanowi teren rekreacyjny, wypoczynkowy, industrialne place zabaw oraz „ogród doświadczalny” pozwalający najmłodszym użytkownikom przeprowadzić samodzielnie, w ramach zabawy proste eksperymenty obrazujące ciekawe zjawiska fizyczne. Teren stanowić będzie miejsce codziennego wypoczynku i rekreacji, rozwoju poprzez zabawę,  a także tło dla spektakularnych wydarzeń kulturalnych. Równolegle do ulicy Sportowej wzniesiono także pięć stalowych wiat wypoczynkowych. Miejsce to otrzymało nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich w konkursie na najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną 2022 roku w kategorii „Rewitalizowana przestrzeń publiczna zabytku”.


Sama kopalnia powstała w 1792 roku z inicjatywy pruskiego ministra prowincji śląskiej Karla Georga von Hoyma. Początkowo podlegała Urzędowi Hutniczemu w Rybniku, a od 1810 państwowym władzom górniczym. Eksploatowana była z przerwami. W 1890 roku większość udziałów kopalni nabył książę Hugon zu Hohenlohe-Oehringen, a w 1914 roku przejęło ją “Czernickie Towarzystwo Węglowe”. Kopalnia była eksploatowana razem z kopalnią “Carolus”. W 1940 przejął ją koncern Hermann Göring, a od 1945 należała do “Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego”. 1 stycznia 1968 włączono ją do kopalni “Rydułtowy”. Od 4 września 1936 roku kopalnia nosi nazwę Ignacy, na cześć prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Od 1968 roku funkcjonowała jako ruch Ignacy Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy.

Plac Pary

Zabytkowa Kopalnia Ignacy to miejsce niezwykłe w historii Rybnika. Dziś ten zadbany zabytek techniki łączy funkcje interaktywnego centrum nauki oraz obiektu popularyzującego tradycje kultury przemysłowej ziemi rybnickiej. W 2022 roku zakończył się remont, podczas którego gruntowną renowację przeszły wszystkie obiekty z zabudowy dawnej kopalni – budynki: maszynowni szybu „Głowacki” wraz z stolarnią, nadszybia szybu Głowacki, sprężarkowni (hali kompresorów), nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” oraz wieży ciśnień zaadaptowanej na wieżę widokową. Najcenniejszymi zabytkami są dwie maszyny wyciągowe posiadające napęd parowy. Maszyna wyciągowa szybu „Kościuszko” po 13 latach przestoju znów działa. W nadszybiu szybu „Kościuszko” znajduje się interaktywna wystawa „Wiek pary”, poświęcona maszynie parowej i jej zastosowaniu w różnych dziedzinach techniki.

Źródło: blankarchitekci.pl, zabytkitechniki.pl

Czytaj też: Muzeum | Place, Skwery, Parki | Zabytek | Historia | Edukacja | Rybnik | Ciekawostki