Podziemny parking w centrum Warszawy. Pierwszym krokiem przesadzenie drzew

Nowy podziemny parking zbudowany zostanie na placu Powstańców Warszawy. W pierwszej kolejności przesadzane są drzewa. To 24 lipy, które rosły tam od pięciu lat. Drzewa trafią na Pragę na ulicę Jagiellońską.

Parking pod placem Powstańców Warszawy będzie 4-kondygnacyjnym obiektem z 420 miejscami postojowymi. Realizacja tak dużej inwestycji w centrum miasta nie pozostaje bez wpływu na najbliższe otoczenie. Konieczna jest zmiana lokalizacji drzew kolidujących z pracami budowlanymi. Dlatego 24 lipy srebrzyste z centralnej części placu zostaną przeniesione na Pragę-Północ. Wykonawca posadzi je w pasie drogowym na ul. Jagiellońskiej w okolicy Warszawskiego ZOO – na odcinku między rondem Starzyńskiego a ul. Szanajcy.

Prace związane ze zmianą lokalizacji już trwają. Na ulicę Jagiellońską przewieziono już pierwsze drzewa, które rosły do tej pory na placu Powstańców Warszawy. Cała operacja związana z sadzeniem zakończy się jeszcze w tym miesiącu.

Przesadzenie drzew nie oznacza, że na zrewitalizowanym placu w centrum miasta nie będzie zieleni. Po zakończeniu inwestycji wykonawca parkingu posadzi na własny koszt nowe drzewa. Natomiast w drugim etapie, w ramach rewitalizacji placu, miasto zamierza uzupełnić teren o dodatkową zieleń.

Najpierw drzewa, później budowa

Dotychczas na placu Powstańców Warszawy toczyły się prace przygotowawcze. Wykonawca rozpoczął przebudowę kanalizacji przed gmachem NBP. Z tego powodu przeniesiony i uruchomiony w tymczasowej lokalizacji został przystanek autobusowy. Wygrodzony jest teren pomiędzy jezdniami. Robotnicy zajęli także prawy pas w kierunku Świętokrzyskiej od skrzyżowania z Warecką.


Od piątku, 7 października, od godz. 6:00 rozpoczną się prace związane z przebudową instalacji wodociągowych u zbiegu Szpitalnej z Warecką. Nie będą one oznaczały dodatkowych zmian w organizacji ruchu samochodów, ale konieczne będzie wygrodzenie dużego fragmentu chodnika. Piesi przechodzący w tym rejonie będą musieli omijać głębokie wykopy. W kolejnych etapach zajmowane będą kolejne fragmenty pasów ruchu na jezdni prowadzącej do Świętokrzyskiej.

Nowy podziemny parking w centrum

Nowy parking powstanie w formule koncesji, która jest rodzajem partnerstwa publiczno-prywatnego. Koncesjonariusz, spółka IMMO Park Warszawa, należąca do Mota-Engil Central Europe S.A., w całości sfinansuje koszty inwestycji – szacowane na ok. 85 mln zł – i będzie eksploatować parking przez 36 lat. Po tym czasie obiekt zostanie przekazany miastu.

Parking, który ma zacząć działać na przełomie 2024 i 2025 r. będzie wyposażony m.in. w ładowarki dla samochodów elektrycznych, a także ogólnodostępną toaletę. Na powierzchni placu będą zamontowane stojaki rowerowe. Ceny za parkowanie będą ustalane przez koncesjonariusza, jednak w swojej ofercie musi on posiadać abonamenty dla okolicznych mieszkańców.

Budowa obiektu to jedna z inwestycji realizowanych w ramach Nowego Centrum Warszawy – prezydenckiego programu przekształcenia ulic i placów w ścisłym centrum miasta w przestrzeń przyjazną, estetyczną, zieloną i bezpieczną dla wszystkich użytkowników. Miasto przygotowuje się też do kolejnych inwestycji. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na nową i zieloną ul. Chmielną oraz rejon ulic Złotej i Zgoda. Trwa sporządzanie dokumentacji projektowej drugiej z tych lokalizacji. Zarząd Dróg Miejskich wybiera obecnie projektanta kompleksowej przebudowy ul. Kruczej na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Pięknej. W przygotowaniu są też projekty kilku etapów tzw. Zielonej Marszałkowskiej.

źródło: UM Warszawa

Czytaj też: Warszawa | Zieleń | Miasto | Renowacja | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie