Polka wymyśliła, jak pozyskać pitną wodę z oceanu. Oto projekt Icemill

Icemill to projekt przygotowany przez Katarzynę Przybyłę, doktorantką Politechniki Wrocławskiej. Urządzenie ma pozwolić pozyskać słodką wodę do picia z oceanów.

„Icemill – pure water global sustainability” to koncepcja ogromnej instalacji, która przypomina diabelski młyn. Urządzenie pozwala pozyskać wodę pitną z oceanów. Doktorantka wykorzystała tutaj zjawisko odsalania przez zamrażanie. Sposób działania opiera się na zjawisku krystalizacji cząsteczek wody, co istotne, temperatura zamarzania czystej wody jest wyższa niż roztworu wody morskiej. Dlatego krystalizacji najpierw ulegają cząsteczki czystej wody, oddzielając się od roztworu w postaci lodu.

W porównaniu do innych technologii, zamrażanie jest mniej energochłonne i tańsze, a ze względu na ujemną temperaturę roboczą znacznie redukuje korozję – tłumaczy Katarzyna Przybyła.

Naukowiec proponuje budowę specjalnej konstrukcji o strukturze żyroskopu. Cylinder zewnętrzny służyłby do produkcji lodu i mógł się obracać niezależnie od części wewnętrznej. Wewnątrz cylindrów umieszczony lodowy młyn obracałby się zgodnie z trzyfazowym cyklem procesu odsalania: produkcji, czyszczenia i topienia lodu. Lód byłby wytwarzany w zbiornikach instalowanych na lodówkach. Zbiornik miałby formę zwężającego się cylindra, co ma wspomagać proces oczyszczania lodu. Solanka wypływałaby samodzielnie, a grawitacja ściągałaby ją ponownie do oceanu.

Następnie czerwone cylindry byłyby odczepiane i transportowane statkami na ląd. W ten sposób można zachować ciągłość dostaw wody pitnej dla ludzi. To ważne, byśmy już teraz myśleli o problemie braku wody pitnej, który może nasilać się w przyszłości.

Icemill


Projekt Icemill Katarzyny Przybyły zdobył pierwsze miejsce w konkursie reThinking Competition, wyróżnienie w Evolo Skyscraper i wyróżnienie honorowe w Jacques Rougerie Competition. Ten ostatni jest współorganizowany przez Francuską Akademię Naukową.

Obecnie Katarzyna Przybyła pracuje nad rozprawą doktorską na temat współczesnych możliwości i perspektyw kształtowania podwodnych habitatów mieszkalnych. Icemill to element tych badań, dotyczący odsalania wody morskiej w celu zaopatrywania habitatów w wodę pitną.

Projekt doktorantki trafił na wystawę główną międzynarodowego festiwalu Abierto Mexicano de Diseno. Był elementem wystawy „Design and Utopia: From Manifesto to Action” prezentowanej w Muzeum Franza Mayera w Meksyku. Praca Polki trafiła do sekcji dotyczącej kryzysu klimatycznego.

Czytaj więcej: Ciekawostki | Edukacja | Ekologia | Wydarzenia

źródło: Politechnika Wrocławska, Katarzyna Przybyła