Poznań: deweloper zburzył historyczny magazyn. Miasto podejmie stosowne kroki!

Inwestor prowadzący prace przy ul. Szyperskiej nie zastosował się do zaleceń konserwatorskich w sprawie historycznych budynków. To wynik kontroli przeprowadzonej w poniedziałek przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Deweloper zburzył historyczny magazyn, który miał zostać zachowany i wkomponowany w nowo powstający obiekt mieszkalny.  O sprawie dowiedzieliśmy się dzięki oficjalnej stronie miasta Poznań: www.poznan.pl 

Prace rozbiórkowe budynku magazynowego przy ul. Szyperskiej zostały przeprowadzone w sposób niezgodny z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu konserwatorskim (nr 678/2018 z dn. 12.07.2018 r.). Niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu Miejski Konserwator Zabytków wydał decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu działań.

Deweloper zburzył historyczny magazyn, który zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, warunkami określonych w dokumentacji projektowej oraz zakresem prac w wydanym pozwoleniu konserwatorskim miał zostać wkomponowany w nową tkankę. Inwestor zobowiązany był do prowadzenia prac w ściśle określony sposób, który gwarantować miał zachowanie substancji zabytkowej w jak największym zakresie.


Ściana południowa budynku magazynowego usytuowanego wzdłuż ul. Szyperskiej miała być demontowana modułowo, wycinana i zabezpieczona w segmentach, z zachowaniem oryginalnego detalu architektonicznego (gzymsy, cokoły, pilastry, obramienia okien), w celu jej odtworzenia w elewacji nowo projektowanego budynku.

“Niestety, inwestor w sposób całkowicie niedopuszczalny zburzył budynek magazynowy w całości. Ponadto prace prowadzone były bez wymaganego, ze względu na swoją specyfikę, nadzoru dyplomowanego konserwatora zabytków. Inwestor uzyskując pozwolenie zobowiązał się do określonych działań budowlano-konserwatorskich, których nie dopełnił i tym samym naruszył warunki wydanej decyzji” – tłumaczy Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków.

“Osoby, które łamią prawo, muszą ponosić konsekwencje swoich czynów. W tym przypadku inwestor nie tylko złamał decyzję konserwatorską, która określała zakres możliwych prac, ale też nie zastosował się w piątek do decyzji MKZ o wstrzymaniu prac. Poleciłem sprawdzenie dokumentów celem zawiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Ten inwestor swoją postawą psuje wizerunek nie tylko innym przedsiębiorcom – którzy potrafią działać w zgodzie z prawem, sztuką urbanistyczną i poszanowaniem zasad dziedzictwa – ale i nam jako Miastu” – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

W poniedziałek, w trakcie oględzin terenu inwestycji, wszelkie prace zostały przez MKZ wstrzymane (wpisem do dziennika budowy). Bardzo ważne jest jeszcze jedynie zabezpieczenie zabytkowego budynku tzw. Kapitanatu. Wobec Inwestora, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zostaną wyciągnięte konsekwencje prawno-administracyjne.

“Dzisiaj inwestor został zawiadomiony o wszczętych postępowaniach egzekucyjnych w tym zakresie” – informuje Joanna Bielawska-Pałczyńska.

Postępowanie administracyjne w tej sprawie prowadzi także Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W poniedziałek obecni na miejscu inspektorzy stwierdzili istotne odstąpienie od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę. Dalsze decyzje PINB podejmie po zapoznaniu się z dokumentacją projektową.  Za działania prowadzone niezgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi inwestorowi grożą m.in. dotkliwe kary finansowe oraz uchylenie pozwolenia na budowę.

Niestety deweloperzy często świadomie decydują się na kary finansowe, które są niewspółmiernie niskie w porównaniu do zysków, które może przynieść wyburzenie zabytku. Druga, bardziej dotkliwa kara, jaką jest uchylenie pozwolenia na budowę, jest zdecydowanie rzadziej stosowana, bowiem władze obawiają się, że w wyniku takiego działania inwestycja skończy swój żywot jako niszczejący pustostan, który będzie szpecił miasto. Tak, jeden po drugim tracimy historyczną tkankę, której w Polsce ze świecą szukać…

Czytaj też: Poznań | Zabytek | Historia | Miasto | Polska | Ciekawostki

źródło: www.poznan.pl

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły