Poznań rozpoczyna walkę z wielkimi billboardami. Zaczną znikać już za kilka miesięcy

Władze miasta przyjęły projekt uchwały krajobrazowej, która zakłada likwidację wielkoformatowych powierzchni reklamowych. W efekcie z centrum zniknąć mają billboardy o powierzchni 18 m kw.

Na taką wiadomość czekaliśmy od dawna. Prace nad uchwałą krajobrazową w Poznaniu rozpoczęły się w marcu 2017 r. Wypracowano projekt uchwały, który teraz trafił do konsultacji społecznych. Uchwała krajobrazowa to zbiór wytycznych dotyczących reklam, małej architektury i ogrodzeń.

Dzięki tej uchwale będziemy mieli narzędzia do walki z chaosem reklamowym w naszym mieście. Pozwoli ona na wyeliminowanie krzykliwych reklam, szyldów, banerów oraz innych elementów zaśmiecających nasze otoczenie. To bardzo ważne, bo uporządkowana przestrzeń nie tylko poprawia komfort życia mieszkańców, ale w dużej mierze decyduje też o atrakcyjności miasta, jego wizerunku i rozwoju – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Furtkę do powstania dokumentu utworzyła przyjęta przez Sejm RP tzw. “ustawa krajobrazowa”. Dała ona samorządom możliwość tworzenia podobnych dokumentów na poziomie gminy. Intensywne prace nad projektem poznańskiej uchwały krajobrazowej trwały od marca 2017 roku, gdy radni wyrazili wolę przyjęcia dokumentu. Pierwszym krokiem było opracowanie wstępnych propozycji zapisów, które miałyby się w nim znaleźć.

Listę propozycji udało się zebrać dzięki pracom zespołu roboczego i konsultacyjnego w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Zespoły analizowały dokumenty planistyczne, podręczniki dobrych praktyk, wytyczne konserwatorskie i zwracały uwagę na regulacje funkcjonujące w innych miastach w Europie. Zapisy upubliczniono w listopadzie 2017 r. Każdy mógł się do nich odnieść. Do końca lutego tego roku wpłynęło aż 227 uwag. Część z nich trafiła do ostatecznego projektu uchwały.

W projekcie uchwały podzielono Poznań na cztery obszary. Pierwszy to obszar staromiejski. Obejmuje on Stary Rynek i okolice, Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i dzielnic historycznych. Kolejne strefy to obszar przyrodniczy wrysowany w klinowo-pierścieniowy system zieleni oraz obszar zurbanizowany, który obejmuje osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe.

Największe nośniki reklamowe, czyli billboardy o maksymalnym rozmiarze 18 m kw. będą mogły być stawiane tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice – przy drogach głównych. Słupy ogłoszeniowo-reklamowe oraz tzw. citylighty będą dopuszczone we wszystkich obszarach, ale w obszarze staromiejskim z ograniczeniami.

Niemal całkowicie zakazane zostały za to wielkoformatowe banery. Mogą się pojawić tylko na rusztowaniach w czasie prowadzonego remontu elewacji. Dopuszczalne nadal będą murale reklamowe na ścianach szczytowych budynków – z ograniczeniem ich wielkości w zależności od strefy.

Katalog możliwości, jakie uchwała zapewnia przedsiębiorcom, którzy chcą wywiesić szyld, jest bardzo szeroki. Są w nim m.in. szyldy semaforowe, szyldy tradycyjnie umieszczane nad oknami, tablice zbiorcze i pylony.   Największa forma szyldu – pylon o maksymalnej wysokości do 25 m (czyli aż o 10 m. niższy, niż stosowane obecnie) może pojawić się tylko przy budynkach o powierzchni zabudowy powyżej 15 tys. m kw i tylko w ramach obszaru zurbanizowanego.

Uporządkowano też zasady dotyczące budowania ogrodzeń: powinny być ażurowe, nie można stawiać ich np. z betonowych półfabrykatów.

Cały dokument można znaleźć tutaj: poznan.pl/krajobrazowa. Opinie na temat uchwały można przesyłać do 30 czerwca na adres krajobrazowa@um.poznan.pl. 


zdjęcie tytułowe: Miejska Partyzantka Antyreklamowa

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły