Poznańska kamienica z 1900 roku odzyska swój blask! Znajduje się tuż przy Placu Wolności.

Ponad stuletnia kamienica, należąca do miasta przejdzie generalny remont. W znajdującym się przy ulicy Ratajczaka 45 budynku, dziś znajdują się mieszkania komunalne.

Odnowa secesyjnej kamienicy przeprowadzona zostanie w ramach wieloletniego programu renowacji zabytkowych kamienic w Poznaniu. Budynek, o którym mowa, jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów poznańskiego centrum. Znajduje się w pobliżu Placu Wolności, znanego z wielu wydarzeń kulturowych i społecznych, ale również dlatego, że leży na rogu dwóch, popularnych ulic. Kamienica przy Ratajczaka 95 powstała w 1900 roku i to ona zapoczątkowała twórczość poznańskich architektów – Hermana Böhmera i Paula Preula. Ich późniejszymi realizacjami był gmach Teatru Nowego oraz zespół kamienic willowych powstałych dla Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Niemieckich. Obecnie trwa przetarg, który ma wyłonić wykonawcę remontu. Zakres prac obejmuje między innymi renowację elewacji z detalami, remont dachu oraz odtworzenie stolarki okiennej. Termin składania ofert upływa w przyszły wtorek o godzinie 12.00. Wybrany wykonawca będzie miał cztery miesiące na przeprowadzenie prac.