Przebudują Nowy Rynek w Lesznie. Zmieni się w reprezentacyjny salon miasta

W centrum Leszna szykują się spore zmiany. Władze miasta chcą wyremontować Nowy Rynek i pl. Metziga. W zorganizowanym konkursie na projekt koncepcyjny pierwszą nagrodę przyznano poznańskiej pracowni Front Architects.

Konkurs miał na celu wyłonić projekt koncepcyjny, który będzie wykorzystany podczas rewitalizacji. Autorzy nagrodzonego projektu chcieli nawiązać do lotniczych tradycji Leszna, dlatego zaprojektowali zadaszenie części targowej Nowego Rynku tak, aby swym kształtem przypominało skrzydło szybowca.

Leszno- dziś kojarzone jako ośrodek szybowców i sportu żużlowego, posiada bogatą historię, którą dostrzec można w sylwecie miasta. W panoramie uwagę przyciągają liczne wieże, każda świadcząca o innym aspekcie historii tego niegdyś wielokulturowego miasta.

Obszar konkursowy znajduje się w ramach struktury śródmiejskiej w sąsiedztwie jej ścisłego centrum – Rynku. To tu skupia się uwaga wszystkich mieszkańców oraz turystów przebywających na terenie miasta. Zaproponowana koncepcja opiera się na stworzeniu spójnej wizji 3 placów miejskich – Rynku, Placu Metziga oraz Nowego Rynku, które cechuje zupełnie odmienny charakter.

Mimo odmiennych charakterów i funkcji o spójności placów stanowić będzie ujednolicenie elementów małej architektury, zieleni oraz oświetlenia. Pozwoli to na stworzenie uzupełniającej się ścieżki – ciągu usługowo-handlowo–rekreacyjnego. Dopełnieniem układu staną się projektowane atrakcyjne rzeźby miejskie, pawilon oraz zadaszenie, nadające wnętrzom urbanistycznych unikatowy charakter.

PLAC NOWY RYNEK

Nowy Rynek to dla leszczynian od dawnych czasów miejsce ściśle związane z tradycją handlu. Z biegiem lat to miejsce z różnych przyczyn utraciło właściwą oprawę dla swojej targowej funkcji. Koncepcja zakłada przebudowę targowiska w taki sposób, żeby wprowadzić współczesne standardy przestrzeni przy zachowaniu wartości kulturowych.

Projekt zakłada wprowadzenie na plac nowego, stałego zadaszenia. Jego forma jest przekształconym w formę geometryczną powszechnie kojarzonym z Lesznem motywem szybowca. Hasło „Leszno. Rozwiń skrzydła” nabiera tym samym materialnego znaczenia. Przestrzeń placu zyskuje więc rangę znaku rozpoznawczego miasta będąc oprawą wydarzeń kulturowych oraz atrakcją turystyczną. Zadaszona część targowa zajmuje część placu po jego zachodniej stronie, dzięki czemu jego większa, główna, odkryta część staje się multifunkcjonalną powierzchnią.

PLAC JANA METZIGA

Plac Metziga, znany mieszkańcom Leszna również jako plac Kościelny od zawsze pełni funkcje miejskiej enklawy zieleni. Jego charakter oprócz zieleni tworzy otaczająca go zabudowa o charakterze dydaktycznym, kulturowym oraz mieszkalnym. Zamknięciem południowej pierzei jest dominanta- malowniczy kościół św. Krzyża.

Koncepcja pod względem funkcjonalnym stanowi odpowiedź na potrzebę utrzymania obecnego charakteru placu, przy uwzględnieniu nowych potrzeb mieszkańców Leszna. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni zachęcającej do interakcji z innymi ludźmi oraz otaczająca naturą. Miejsca skupiającego ludzi wokół zieleni oraz instytucji kulturalnych.

Plac zgodnie z założeniem historycznym podzielony jest na trzy strefy. Pierwsza z nich to strefa rekreacji i wypoczynku, pozwalająca na relaks w gronie rodziny i przyjaciół w otoczeniu zieleni. Zgodnie z projektem ta część placu jest bogata w zróżnicowaną, niewymagającą i niealergizującą zieleń, która służyć będzie nie tylko ludziom, ale i pszczołom które będą mogły upatrywać w niej swojego schronienia.

Druga ze stref to część centralna. Na placu znajduje się cenny pod względem historycznym oraz dendrologicznym dąb Bolek. Niestety w obecnym kształcie znajduje się w on w wydzielonej strefie bezpieczeństwa, która rozdziela plac na dwie części. Koncepcja jest odpowiedzią na potrzebę osób poruszających się główną osią założenia, jak również nobilitacja Bolka – zielonej dominanty placu. Dąb Bolek staje się ośrodkiem skupiającym wszelkie interakcje. Aby w bezpieczny sposób móc się do niego zbliżyć zaprojektowano lekki, eteryczny, ażurowy pawilon, który w naturalny sposób został ukształtowany jako bioniczna forma otulająca drzewo. Forma ta nie konkuruje z drzewem, ani nie narusza jego struktury, a staje się furtką do tego aby przywrócić utracony na przestrzeni lat bliższy, choć nie bezpośredni kontakt. Pawilon zaprojektowano jako lekką konstrukcję z ażurowych drewnianych ram o zmiennej transparentności rozłożonych na planie okręgu.

Trzecia strefa to część placu przed kościołem i muzeum. Zgodnie z projektem plac staje się ich integralną częścią. Usunięcie ruchu samochodowego odsłania nową przestrzeń – dla kościoła jest to szersze pole ekspozycji, a dla muzeum miejsce do wykładów, wystaw i spotkań przy kubku kawy. Jednocześnie ta część placu to doskonałe miejsce dla lokalizacji pomnika Stanisława Grochowiaka.

Projekt: FRONT ARCHITECTS

autorzy:
mgr inż. arch. Paweł Kobryński
mgr inż. arch. Wojciech Krawczuk (główny projektant)
mgr inż. arch. Marcin Sakson

współpraca autorska:
inż. arch. Michał Gawron
inż. arch. Kaia Korpa

opracowanie:
mgr inż. arch. Maja Dylewska
mgr inż. arch. Joanna Jasiewicz
mgr inż. arch. Agata Sobańska

wizualizacje:
Piotr Szymański – Cocoon Studio