Przedszkole i biblioteka w jednym. Projekt proekologicznego budynku wśród drzew

Projekt biblioteki i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Józefowie został stworzony przez Filipa Zielińskiego (FAV.Office www.favoffice.pl), Jakuba Wójtowicza (WojtowiczArchitecture) i biuro Front Architects. Projekt powstał w ramach konkursu organizowanego przez SARP.

Myśląc o idealnym miejscu do nauki dla najmłodszych, pierwszym obrazem pojawiającym się w głowie jest przestrzeń pełna zieleni, zapewniająca kontakt z naturą i spokojne dorastanie. Podobnie jest, gdy szukamy miejsca relaksu w którym w ciszy i otoczeniu przyrody moglibyśmy oddać się na chwilę książce zapominając o wszystkim. Kontynuując tę myśl wyznaczono główne cele dla projektowanej koncepcji. Chęć wykreowania miejsca, które pozwoliłoby zarówno dzieciom jak i dorosłym na wyrwanie się z codzienności pełnej betonu, zamkniętej w ścianach biur i mieszkań, stała się główną ideą projektu. Wykorzystując potencjał lokalizacji oraz gęsto rosnących na jej terenie drzew, stworzono koncepcję architektoniczną, o której z pełną świadomością można powiedzieć, że jest to nie tylko ‐ „BUDYNEK W LESIE”, lecz również „LAS W BUDYNKU”.


Poprzez ciągły rozwój i dążenie do optymalizacji oraz doskonalenia nowych technologii ludzie stopniowo odwracali się od ich naturalnego środowiska. Pomimo świadomości jego zalet, zmienili swoje podejście do przyrody, bardziej wartościując korzyści płynące z rozwijania przemysłu i zwiększania swoich zysków. Na szczęście ostatnie lata pokazują coraz większą chęć powrotu do natury oraz stopniowo rosnący udział przyrody zarówno w życiu codziennym jak i w architekturze. Zmiana przyzwyczajeń społeczeństwa jest jednak procesem długotrwałym i wymagającym ciągłej rozmowy oraz edukacji od lat najmłodszych. Proponowana koncepcja przedszkola i biblioteki jest nie tylko przykładem budynku zrównoważonego architektonicznie, lecz również obowiązkową „lekturą”, której „czytelnicy” mogą dowiedzieć się w jaki sposób podejmować świadome ekologicznie decyzje i wprowadzać w swoim życiu dobre nawyki.

Rozpoczynając od recyklingu będącego absolutną podstawą postawy pro‐eko, proponowany budynek zaznajamia swoich użytkowników z coraz bardziej rozbudowanymi pojęciami takimi jak np. cykl życia budynku. Będąc ogromną ingerencją w istniejący aktualnie ekosystem, koncepcja pokazuje rozwiązania dzięki, którym już na etapie projektu możemy zniwelować lub zrekompensować negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Lokalizacja budynku w strefie najmniejszego zagęszczenia drzew pozwala na ograniczenie wycinki do niezbędnego minimum, a wykorzystanie zebranego podczas niej drewna na elewacji budynku umożliwi obniżenie śladu węglowego generowanego podczas procesu budowlanego. Dzięki konstrukcji wykonanej w technologii drewna klejonego CLT w przyszłości możliwa będzie łatwa zmiana funkcji budynku, a nawet odzysk poszczególnych elementów konstrukcyjnych i ich ponowne wykorzystanie.

Zestawienie w jednym budynku dwóch funkcji, które mimo odmiennych sposobów użytkowania pełnią podobną funkcję – edukacji i dbania o rozwój społeczeństwa, stało się ogromną wartością projektu. Wydzielenie dwóch podłużnych brył pozwoliło zapewnić odpowiednie strefowanie budynku, umożliwiające niezależną pracę przedszkola i biblioteki, natomiast zlokalizowany pomiędzy nimi łącznik dał możliwość szybkiej komunikacji dla dzieci chcących skorzystać z księgozbiorów. Zaprojektowane skrzydła budynku zestawiono w taki sposób by zapewnić kontakt wzrokowy między użytkownikami obu przestrzeni. Nauka w kontekście zbiorów książek jest ogromną wartością projektowanego przedszkola, a widok wesołych, bawiących się dzieci na pewno ożywi alejki regałów zastawionych książkami.

Wykorzystując potencjał lokalizacji budynku w przestrzeni gęsto zadrzewionej postanowiono wypełnić plac wejściowy zielenią. Odpowiednie wytyczenie przestrzeni zabudowy pozwoliło na zachowanie części istniejących w jej strefie drzew, które wzbogacone zostały o rośliny niskie i średniowysokie. Powstała w ten sposób naturalna przestrzeń jest doskonałym buforem pomiędzy przedszkolem a biblioteką, a jej liniowy układ zaprasza do wejścia prowadząc „leśną ścieżką” aż pod same drzwi.

Elewacje zewnętrzne budynku zaprojektowano w taki sposób by zapewnić odpowiednie doświetlenie wnętrz budynku. Wprowadzone w południowej strefie przeszklenia umożliwiają naturalne doświetlenie sal przedszkola i biblioteki, jednocześnie dając panoramiczny widok na otaczającą budynek zieleń. Ograniczenie przegrzewania się wnętrza uzyskane zostało poprzez wprowadzenie drewnianych żaluzji oraz paneli zewnętrznych stanowiących kontrast dla wykonanej z palonego drewna elewacji budynku. Detale zaprojektowane w płaszczyźnie deskowania umieszczonego nad wejściem do budynku są ukłonem dla obecnego w lokalnej architekturze stylu Świdermajer. Delikatne otworowanie doskonale komponuje się z nowoczesnym wyglądem bryły, łącząc klasyczne podejście znowoczesnymi trendami. Elewacje budynku zostały również wyposażone w drewniane domki dla ptaków, dzięki którym ograniczono ingerencję inwestycji w lokalny ekosystem. Wykorzystanie ściętych drzew jako surowca do wykonania elementów budynku również pozwoliło zminimalizować ślad węglowy generowany podczas realizacji inwestycji.

O architektach:
FAV. Office Jest biurem architektonicznym z pasją do poszukiwania odważnych idei i innowacyjnych rozwiązań w architekturze i designie.  FAV. = Future Architecture Vision

[Future] Branża architektoniczna ma realny wpływ na to jak wygląda otaczająca nas rzeczywistość. Każdy projekt, niezależnie od jego skali, oddziałuje na środowisko, dlatego przyszłość kreowana przez FAV. opiera się na zrównoważonych rozwiązaniach, odpowiada na zmieniające się potrzeby użytkowników i podnosi jakość ich życia.

[Architecture] W FAV. Office projektowana jest architektura, przestrzenie publiczne, plany urbanistyczne, wnętrza i produkty. Multidyscyplinarność jest siłą biura i wynika z szerokiego spektrum zainteresowań oraz doświadczenia zdobytego w kraju i za granicą.

[Vision] Architektura musi nadążyć za szybko zmieniającym się światem i odpowiadać na pojawiające się problemy, dlatego w FAV. research i wizjonerskie projekty koncepcyjne są na szczycie listy priorytetów.

Czytaj też: Architektura w Polsce | Przedszkole  | Edukacja | Biblioteka  | whiteMAD na Instagramie

źródło: FAV.Office