Remont Muzeum Sztuki w Łodzi

Remont Muzeum Sztuki w Łodzi. Bogato zdobiona elewacja zachwyca!

Remont Muzeum Sztuki w Łodzi obejmie naprawę elewacji dawnego pałacu Maurycego Poznańskiego. Choć gmach przy ul. Więckowskiego 36 był odnawiany kilkanaście lat temu, w ścianach zewnętrznych pojawiły się spękania powodujące ich wykruszanie. Dyrekcja placówki postanowiła przystąpić do naprawy, zanim problem stanie się poważny.

Muzeum Sztuki w Łodzi to instytucja kultury, której główną osią programową jest badanie i prezentowanie sztuki awangardowej oraz progresywnych zjawisk artystycznych. Instytucja posiada trzy oddziały: ms1, ms2 oraz Muzeum Pałac Herbsta. Założone w 1930 r. jest jednym z najstarszych do dziś istniejącym muzeów, kolekcjonującym sztukę awangardową. W 1998 roku Muzeum Sztuki w Łodzi zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem 53.

Oddział msprzy ul. Więckowskiego 36 (pałac Maurycego Poznańskiego) – znajduje się tu zaprojektowana przez Władysława Strzemińskiego Sala Neoplastyczna, która stanowiła centrum ekspozycji Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r”. W 2008 roku kolekcję przeniesiono do budynku ms2, samą Salę Neoplastyczną pozostawiono w miejscu powstania, a w przestrzeni wokół niej zaprezentowano prace współczesnych artystów odnoszących się do konstruktywistycznego dziedzictwa w ramach projektu „Sala Neoplastyczna.Kompozycja Otwarta”.


W ms1 na dwóch piętrach przestrzeni ekspozycyjnej realizowane są wystawy czasowe prezentujące interesujące zjawiska w sztuce współczesnej. W pałacowym ogrodzie odbywają się imprezy plenerowe, m.in.projekcje filmowe i koncerty. W budynku znajdują się także kawiarnia oraz dostępna dla wszystkich odwiedzających muzealna biblioteka. W 2012 roku oddział został rozbudowany według projektu Heleny Kurmanowicz

Remont Muzeum Sztuki w Łodzi

Prace obejmują remont konserwatorski dwóch elewacji budynku muzeum od strony północnej (od ul. Więckowskiego) oraz wschodniej (od ul. Gdańskiej), w tym naprawy tynków oraz detali architektonicznych, dzięki czemu znikną wreszcie zielone siatki zabezpieczające sypiące się ściany. Niezbędnym naprawom zostaną poddane także balkony. Remont, którego koszt wyniesie 2,4 mln zł, ma zakończyć się w I kwartale 2023 r.

źródło: lodz.pl  / zdjęcia: Brajter / https://uml.lodz.pl

Czytaj też: Architektura w Polsce | Zabytek | Historia | Łódź | Muzeum