Remonty podwórek w Poznaniu. Miasto zwróci część kosztów

To nie muszą być ogromne metamorfozy. Remonty podwórek w Poznaniu prowadzone są dzięki programowi “Przyjazne Podwórko”.

Ruszył nabór do programu “Przyjazne podwórko”, który realizowany jest przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Celem tego programu jest polepszenie funkcjonalności i estetyki poznańskich podwórek oraz otoczenia budynków mieszkalnych. W ramach akcji, z inicjatywy mieszkańców, tworzone są m.in. miejsca wypoczynku czy place zabaw dla dzieci. Miasto finansuje przedsięwzięcie w 50 proc. Pozostałą część pokrywa wspólnota mieszkaniowa. Kwota, jaką wspiera mieszkańców Miasto nie może przekroczyć 50 tys. zł, chyba, że przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez kilka wspólnot mieszkaniowych.

Program “Przyjazne Podwórko” jest realizowany od 2013 roku. Za rok będzie miał swoją dziesiątą edycję. Jest adresowany do wspólnot mieszkaniowych na osiedlach: Stare Miasto, Jeżyce, Św. Łazarz, Wilda oraz Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, korzystających z terenów należących do Miasta.

Program to narzędzie, które pozwala motywować wspólnoty mieszkaniowe do tego, aby dały coś od siebie, zaproponowały pewne rozwiązania. Czasem realizację projektu poprzedzają burzliwe dyskusje. Zachęcamy mieszkańców, aby występowali z własnymi propozycjami. Nasza spółka z całą pewnością będzie te pomysły wspierać – mówi Tomasz Lewandowski, prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.

W 2022 r. w ramach programu metamorfozę przejdzie 7 podwórek (przy ulicach Garbary 52/Grobla 30, Kazimierza Wielkiego 16, Przybyszewskiego 24-28, Kosińskiego7-7A/ Prądzyńskiego 50-50A, 3 Maja 49c, Nowowiejskiego 43-45 oraz Małeckiego 14). Wydział Gospodarki Komunalnej przeznaczy na ich przemianę 198 827,82 zł. Do tej pory, w latach 2013-2021 udało się odmienić 43 podwórka. Wydano na to ok. 4 mln zł.

PRZED i PO

Jednocześnie mieszkańcy mogą wziąć udział w akcji “Odmień swoje podwórko”, za którą odpowiada Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. Program jest elementem Gminnego Programu Rewitalizacji. W tym roku odbywa się już po raz 13. Jej założeniem jest aktywizacja i integracja mieszkańców wokół działań poprawiających jakość życia w mieście poprzez zazielenianie, ożywianie i zagospodarowanie najbliższej okolicy.

Akcja jest skierowana do użytkowników, właścicieli i zarządców terenów publicznych i niepublicznych (podwórka budynków mieszkalnych wielorodzinnych, fragmenty placów, ulic, skwerów, osiedli mieszkaniowych), położonych w granicach osiedli: Stare Miasto, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Wilda, Św. Łazarz, Jeżyce.

W tegorocznej edycji preferowane są projekty, pozwalające na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych podwórek, zagospodarowywanie wód opadowych oraz wprowadzanie i przywracanie zieleni.

źródło: UM Poznań

Czytaj też: Poznań | Metamorfoza | Zieleń | Ciekawostki | Miasto | whiteMAD na Instagramie