Park Staromiejski - wizualizacja - fontanna, widok w stronę ulicy Zachodniej

Park Staromiejski w Łodzi zostanie zrewitalizowany. Będzie nawiązywał do historii miasta

Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi trwa! Park Staromiejski stanowi jedną z najważniejszych przestrzeni społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym w tej części miasta. Najważniejszym założeniem projektowym jest ukazanie i przedstawienie  przeszłości miejsca. W tym celu projektuje się „Zaginioną Dzielnicę” – na podstawie dostępnych map, materiałów historycznych oraz zdjęć planuje się, z wykorzystaniem roślinności ukazanie przedwojennego układu dzielnicy – ukazanie ulic oraz obrysów zabudowy.

W ramach działań rewitalizacyjnych wykonana zostanie przebudowa zniszczonych nawierzchni alejek parkowych uwzględniająca utworzenie nowej osi widokowej biegnącej od ul. Zachodniej do zbiornika wodnego we wschodniej części parku – śladem naturalnego koryta Łódki. Przebudowane i przystosowane do korzystania dla osób z niepełnosprawnością będą wejścia do parku od strony ul. Wolborskiej. Park uzyska połączenie funkcjonalne z Rynkiem Starego Miasta poprzez system iluminacji: „Promienie Światła”.

W zakresie rekreacji zaplanowano zbudowanie nowego placu zabaw z podziałem na strefy dla dzieci w różnych grupach wiekowych; doposażenie słowni i budowę siłowni typu street work-out; przebudowę fontanny, budowę boisk do gry w bule, ustawienie stołów do gry w szachy i do gry w ping-ponga.


Ważne dla wszystkich użytkowników parku – powstaną trzy nowe toalety publiczne. Pierwsza zlokalizowana w części zachodniej, na zachód od ul. Nowomiejskiej w pobliżu skweru do gry w szachy, druga w części centralnej, w pobliżu placu zabaw, siłowni i toru rolkowego a trzecia na wschód od osi ul. Wschodniej, tuż przy rozbudowywanym placu zabaw.

“Zadbamy o zieleń. Przewidziane jest odświeżenie szaty roślinnej, inwentaryzacja zieleni, wprowadzenie nowych nasadzeń w tym rabat i parterów kwiatowych oraz rekultywacja trawników wraz z wprowadzeniem nowych nasadzeń roślin cebulowych.” – czytamy w komunikacie na stronie miejskiej rewitalizacja.uml.lodz.pl 

Pojawi się nowe oświetlenie parku, ławki, kosze, stojaki na rowery, gazony, odnowione zostaną istniejące rzeźby parkowe.

Zakres prac obejmuje:

 • budowę ścieżek parkowych oraz remont istniejących
 • budowę schodów terenowych
 • budowę murków gabionowych
 • budowę boisk do gry w bule
 • budowę toru rolkowego
 • budowę amfiteatru plenerowego
 • budowę 2 fontann posadzkowych liniowych – symboliczny ślad przebiegu koryta rzeki Łódki
 • budowę fontanny posadzkowej – symbolizującej zarys komina dawnej fabryki Braci Gheling
 • budowę 3 systemów toalet publicznych
 • budowę 2 bram – symboliczne ukazanie historycznego pasażu Eliasza Karo
 • budowę ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m
 • budowę 4 wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2
 • budowę i montaż obiektów małej architektury
 • budowę placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych
 • budowę siłowni zewnętrznej wraz z montażem urządzeń treningowych
 • budowę wybiegu dla psów wraz z montażem urządzeń typu agility
 • rozbudowę oświetlenia parkowego wraz z zasileniem infrastruktury technicznej – szczegółowe rozwiązania wg projektu technicznego
 • budowę przyłączy wod–kan – szczegółowe rozwiązania wg projektu technicznego
 • budowę systemu automatycznego nawadniania terenów zielonych –
 • nasadzenia zieleni

Warto dodać, że rewitalizacja Parku Staromiejskiego to nie jedyna rewitalizacja trwająca w Łodzi. Stolica województwa łódzkiego od lat inwestuje w rewitalizacje, modernizację i remonty przestrzeni i budynków miejskich. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ: https://www.whitemad.pl/?s=rewitalizacja+łódź 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Metamorfoza | Łódź | Zieleń | Ekologia | whiteMAD na Instagramie

Park Staromiejski w Łodzi PRZED rewitalizacją 

Park Staromiejski w Łodzi PO rewitalizacji 

źródło: rewitalizacja.uml.lodz.pl