Rewitalizacja poznańskich podwórek. Oto efekty akcji Przyjazne Podwórko!

Rewitalizacja poznańskich podwórek trwa. W ramach akcji “Przyjazne Podwórko” na nowo zagospodarowano blisko 50 miejsc. Z inicjatywy mieszkańców i przy wsparciu Miasta podwórka zyskały m.in. zieleń, przestrzenie do wypoczynku i place zabaw. Program trwa już od 10 lat. Fakt faktem, jak na 10 lat efekt nie jest spektakularny, ale uważamy, że każdą pozytywną zmianę należy pochwalić, licząc, że zmotywuje to do kontynuowania i rozszerzenia programu. 

Program “Przyjazne Podwórko” jest realizowany od 2013 roku. Jego celem jest poprawa funkcjonalności i estetyki poznańskich podwórek oraz otoczenia budynków mieszkalnych. W ramach akcji tworzone są m.in. miejsca relaksu, zabaw dla dzieci czy tereny zielone.

– “Przyjazne Podwórko” ma także charakter rewitalizacyjny – chodzi o aktywizację lokalnych wspólnot i  wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców – podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Program cieszy się dużą popularnością, o czym świadczy fakt, że przez te 10 lat w  przemianę podwórzy zaangażowano ponad 4 mln zł. Ok. 25 proc. tych pieniędzy to środki miejskie.

Ciekawym przykładem realizacji wykonanej w poprzednich latach jest podwórko przy ul. 3 Maja 49. Zarządzające nim dwie wspólnoty mieszkaniowe już zapowiedziały udział w kolejnej edycji programu.

– Wzięliśmy udział programie dwukrotnie – w roku 2018 i 2022. W pierwszej edycji wykonaliśmy remont wjazdowej części podwórza, w drugiej udało nam się rozebrać garaże i stworzyć zielony skwer. Pamiątką po nim jest jeszcze ogrodzenie. Mamy zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie po raz trzeci i rozebrać ten płot i zbudować dwupoziomowy kwietnik – mówi Mikołaj Stępień ze wspólnoty mieszkaniowej ul. 3 Maja 49C.

– Chcemy zrobić całe podwórko – odnowić nawierzchnię, stworzyć więcej powierzchni biologicznie czynnej. Bardzo się cieszę, że ten program jest dalej realizowany – zaznacza Alicja Wilak ze wspólnoty mieszkaniowej ul. 3 Maja 49 A/B.

Od początku trwania programu wpłynęło 71 zgłoszeń, z których 48 zostało zrealizowanych. Najwięcej wniosków w całej historii złożono w 2014 roku. Było to aż 13 projektów, z czego zrealizowano 12. Rekord pod względem nakładów finansowych padł z kolei w roku 2018 – łączna wartość zrealizowanych zadań wyniosła wtedy ponad 1,2 miliona złotych.


– Na początku nacisk kładziony był na organizację miejsc parkingowych. Dzisiaj jednak mamy coraz więcej projektów, w których przoduje zieleń – mieszkańcy zdecydowanie chcą mieć więcej natury wokół swoich miejscach zamieszkania. Zachęcamy wszystkie wspólnoty do udziału w programie i brania spraw we własne ręce – mówi Tomasz Lewandowski,  prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.

Według obecnych zasad programu Miasto Poznań finansuje nawet 50 proc. kosztów inwestycji. Pozostałą część pokrywa wspólnota mieszkaniowa. Kwota wsparcia nie może przekroczyć jednak 50 tys. zł, chyba że przedsięwzięcie jest realizowane zespołowo przez kilka wspólnot.

“Przyjazne Podwórko” jest adresowane przede wszystkim do wspólnot mieszkaniowych na osiedlach: Stare Miasto, Jeżyce, Św. Łazarz, Wilda oraz Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, korzystających z terenów należących do Miasta. Dzięki wprowadzonym w tym roku zmianom w zasadach regulujących funkcjonowanie programu istnieje także możliwość przyznania wsparcia wspólnotom spoza terenu tych osiedli. Komisja opiniująca wnioski wybrała do realizacji 3 projekty przy ulicach: Nowowiejskiego, Orzechowej i Heweliusza. Dwa ostatnie znajdują się poza ścisłym obszarem obowiązywania programu. W 2023 roku Miasto wesprze wspólnoty kwotą 106 tys. zł.

Program realizuje Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Obecnie trwa nabór do kolejnej edycji, która zostanie rozstrzygnięta na początku przyszłego roku. Wnioski można składać do końca grudnia 2023 roku w siedzibie ZKZL przy ul. Matejki 57. Jak wam się podoba rewitalizacja poznańskich podwórek?

“Przyjazne Podwórko” to nie jedyny miejski program, którego celem jest renowacja przestrzeni wspólnych. Od 2010 roku w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji realizowana jest także akcja “Odmień swoje podwórko”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ZKZL.

źródło: UM Poznań / poznan.pl 
zdjęcia: UM Poznań / poznan.pl 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Place, Skwery, Parki  | Metamorfoza | Zieleń | Poznań | Ekologia