Ruszyła modernizacja Domu Zdrojowego w Gdańsku. Będzie pięknie! 

Zapowiadana od wielu lat modernizacja zabytkowego Domu Zdrojowego w Brzeźnie właśnie ruszyła. Zaglądamy na plac budowy i sprawdzamy, jakie prace przewidziano na terenie kompleksu.

Dom Zdrojowy w Brzeźnie powstał już za czasów dr. Jerzego Haffnera, który w latach 20. XIX wieku założył tu kąpielisko. Stojący przy ulicy Zdrojowej obiekt w obecnej postaci powstał jednak w 1893 roku. Wewnątrz były możliwe ciepłe kąpiele w podgrzanej wodzie z zatoki, działała restauracja. Przed eklektycznym budynkiem był ogród z klombami i kwietnikami.

Po II wojnie światowej urządzono w Domu Zdrojowym mieszkania komunalne. Zamurowano dużą część dawnych drewnianych werand i wybudowano ściany działowe. W latach 60. budynek przeszedł ostatni generalny remont. Od tego czasu jedyne naprawy miały charakter zabezpieczający. Dom Zdrojowy wraz z molo oraz Halą Plażową stanowił centrum uzdrowiska Brzeźno.


Kilka lat temu mieszkańcy dzielnicy Brzeźno przy wsparciu tamtejszej Rady Dzielnicy postanowili zwrócić się do miasta z projektem odbudowy dawnego kompleksu. Miasto zgodziło się na przeprowadzenie modernizacji, a koszt inwestycji początkowo określono na 15 milionów złotych. Ostatecznie prace pochłoną 23 miliony złotych. Zgodnie z opracowanym harmonogramem, aktualnie trwają prace rozbiórkowe tzw. wtórnych elementów zabudowy, czyli takich, które nie są zabytkowe, m.in. posadzek, ścian działowych i obudowy sufitów. Co ważne, obiekt ten znajduje się pod nadzorem konserwatorskim.

“Zdemontowano również zabytkową stolarkę okienną i drzwiową, która zostanie poddana renowacji. Realizowane są także prace związane z przygotowaniem fundamentów pod przyszłą konstrukcję nośną budynku, czyli usuwanie gruntu w budynku oraz wykonywanie wykopów pod stopy fundamentowe.” – mówi Anna Morawska, Kierownik Działu Marketingu w Hevelianum, które zarządzać będzie przyszłą placówką edukacji ekologicznej.

W budynku dawnego Domu Zdrojowego, oraz w przyległym parku, powstanie „zielona szkoła” – Centrum Edukacji Ekologicznej. Grupy zorganizowane młodzieży szkolnej, uczestnicy indywidualni oraz mieszkańcy Brzeźna, będą mogli wziąć udział m.in. w wykładach, szkoleniach i warsztatach. Do dyspozycji gości będą także miejsca noclegowe i restauracja.

Zakres prac jest bardzo rozległy. Realizowany projekt zakłada bowiem m.in. przebudowę i zmianę sposobu użytkowania obiektu, budowę budynku technicznego, układu drogowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z przyłączem i zbiornikami wód deszczowych przetrzymującymi wody i rozbiórkę budynku gospodarczego. Odtworzone zostaną fragmenty dawnego ogrodu z trawnikami i zielenią ozdobną. Od strony morza powstanie ścieżka edukacyjna i hotel dla owadów, do tego zamontowane zostaną meble parkowe. Powstaną również miejsca parkingowe.

Powierzchnia użytkowa Domu Zdrojowego to 1670 metrów kwadratowych. Rewitalizacją objęty zostanie i budynek, i otaczający go park. To obszar o powierzchni 0,9 ha. Odnowiony zieleniec będzie nawiązywał do historycznego zagospodarowania. Pojawią się w nim również elementy małej architektury w stylu eko.

Oferty w przetargu na tę inwestycję złożyły trzy firmy. Najwyżej oceniono tę złożoną przez Poleko Sp. z o.o., która zaproponowała najniższą cenę (23 mln zł brutto), a także wykazała doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Wykonawca wszedł na plac budowy w lipcu 2019 r. Prace mają potrwać 18 miesięcy, a budynek ma zostać oddany do użytku w 2021 roku.

zdjęcia: Grzegorz Mehring /UMG / www.gdansk.pl
źródło: www.gdansk.pl