Rynek w Kazimierzu Biskupim

Rynek w Kazimierzu Biskupim będzie wyremontowany. Wykorzystają propozycje studentów

Rynek w Kazimierzu Biskupim już niedługo zmieni swoje oblicze. Wkład w jego rewitalizację będą mieli studenci, którzy wzięli udział w konkursie organizowanym wspólnie przez Gminę Kazimierz Biskupi i Politechnikę Poznańską. Prezentujemy wam pracę Filipa Pelczara i Maksymiliana Janusa, którzy wprawdzie nie wygrali konkursu (zajęli II miejsce), ale część ich pomysłów na tyle zachwyciła członków jury, że ci postanowili wykorzystać część pomysłów w realizacji. Zwycięską pracę stworzyły Weronika Pilarczyk, Małgorzata Pecelerowicz i Kornelia Pańczyk i to ostatecznie ich projekt zostanie zrealizowany. 

Konkurs na rewitalizację rynku w Kazimierzu Biskupim

Celem konkursu było wypracowanie w projekcie konkursowym optymalnej koncepcji urbanistycznej z elementami architektury zagospodarowania i regulacji złożonej struktury przestrzennej wybranego zespołu urbanistycznego starówki Kazimierza Biskupiego z rynkiem. Uczestnicy konkursu (nadesłano 43 prace konkursowe) mieli za zadanie zaprojektować układ rynku, koncepcje budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz nowego budynku Urzędu Gminy.


II miejsce zajęli Filip Pelczar i Maksymilian Janus

Stworzona przez nas koncepcja na tyle spodobała się jury, że postanowili wykorzystać także nasze pomysły w profesjonalnym, realizowanym projekcie. Według planów do końca grudnia 2023 powstać mają już profesjonalne koncepcje, do 2025 dokumentacja techniczna, a w latach 2027 – 2028 mają się już rozpocząć prace nad przebudową rynku. W naszym projekcie, prowadzonym pod okiem dr inż. arch. Krzysztofa Borowskiego, prof. PP, postawiliśmy na formę wielofunkcyjnych modułów drewnianych, poprowadzonych według urbanistycznych linii prowadzących, tworzących dynamiczną formę. Wizja zakładała stworzenie nowoczesnej oraz przyszłościowej koncepcji rynku w Kazimierzu Biskupim, wprowadzając przytulne tereny zielone, przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy, zgodnie z ideą nowoczesnej konserwacji budynków wartościowych architektonicznie i kulturowo, powstanie nowoczesnego Gminnego Ośrodka kultury oraz przedłużenie i połączenie tras rowerowych w gminie. Całość idei jest zamknięta w swego rodzaju “trójkącie” łączącym klasztor, kościół i Stadion 700-lecia, umieszczając rynek z ważnymi budynkami w środku kompozycji, oferując mieszkańcom przyjazne i wygodne korzystanie z najważniejszych miejsc w mieście.

Rynek poza przepiękną zielenią uzupełnia kładka oparta o wytworzone przez nas moduły, dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, która także tworzy nowoczesne miejsce do organizacji życia w mieście, wprowadzając stragany oraz inne funkcje. Zaprojektowane budynki pokryte zostały ponadczasowym i nowoczesnym materiałem – Cortenem, który idealnie nawiązuje kolorami do przepięknych budynków sakralnych w mieście. Konstrukcja modułowa i wytworzona na niej kładka tworzą punkty widokowe i otwarcia na najważniejsze obiekty i miejsca w okolicy.

Uniwersalność modułów pozwala mieszkańcom na wykorzystanie i adaptację według własnych potrzeb. Moduł można przemienić w krótkim czasie np. ze straganu w przestrzeń rekreacji, wypoczynku czy placu zabaw dla dzieci. Projekt tworzy świetną i niezwykle użyteczną przestrzeń do życia mieszkańców, nawiązując do istniejącej kultury, oparty o nasze międzynarodowe doświadczenia zaczerpnięte z naszych wymian na zagranicznych uczelniach w Madrycie, Frankfurcie nad Menem i w Cottbus.

Autorzy: Filip Pelczar, Maksymilian Janus / Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
Prowadzący: dr inż. arch. Krzysztof Borowski, prof. PP
Organizator: Gmina Kazimierz Biskupi, Politechnika Poznańska Zakład Urbanistyki

Czytaj też: Architektura w Polsce | Zabytek | Historia | Portfolio | whiteMAD na Instagramie  | Polscy projektanci