Sąd Rejonowy oraz Prokuratura Rejonowa w Końskich projektu BDM Architekci

Wiemy, jak będzie wyglądać Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa w Końskich. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymała pracownia Heinle, Wischer und Partner Architekci. Wizualizacje zwycięskiej koncepcji publikujemy w dolnej części galerii. Tym razem przybliżamy projekt, który zdobył wyróżnienie, to koncepcja, którą przygotowało biuro BDM Architekci z Warszawy.

Sąd Rejonowy i Prokuratura wraz z ich bezpośrednim otoczeniem są początkiem przekształceń tej części Końskich w zintegrowaną strefę miejską o charakterze usługowo – administracyjnym. Projekt jest propozycją umieszczenia pierwszego jej elementu w większej kompozycji z udziałem planowanych w przyszłości sąsiednich inwestycji. Ze względu na przewidywane wysokości w MPZP, czterokondygnacyjny budynek Sądu stanie się dla tego zespołu dominantą przestrzenną. Kształtowana przez nową zabudowę przestrzeń miejska ma definiować i nadawać charakter tej części miasta.

Zaproponowany kształt budynków Sądu i Prokuratury wynikają z zamiaru ukształtowania ważnego i charakterystycznego domknięcia przestrzeni publicznych, sugerowanych w MPZP.  Jeśli takie domknięcie się dokona, zaprojektowane budynki zyskają niezwykle mocny kontekst, perspektywę urbanistyczną, a przestrzeń pomiędzy nimi ma szansę stać się nie tylko placem, ale też ważnym elementem tożsamości tej części Końskich.

Charakterystyczne uskoki elewacji obu budynków, są odpowiedzią na potrzebę usytuowania obydwu budynków frontem do dwóch sąsiadujących ze sobą przestrzeni publicznych. Dzięki temu otwierają się one zarówno na ulicę, jak i na planowany w MPZP teren zieleni urządzonej, traktowany w projekcie jako przyszły plac miejski. Efekt reprezentacyjności i powagi został podkreślony wspólnym postumentem – cokołem, na którym posadowiono projektowane budynki. Zabieg jest symbolicznym nawiązaniem do historycznego kształtowania ważnych budynków użyteczności publicznej, które wznoszono na wzgórzach oraz podwyższeniach i przyjmuje formę klasycznego stylobatu. Zabieg ten podkreśla monumentalność i stanowi podkreślenie swego rodzaju granicy oddzielającej sacrum od profanum, przyjmując formę schodów i ramp.

Dobrane środki architektoniczne eksponują powagę i powściągliwość właściwą dla obiektów tej funkcji i rangi. Formy budynków są odpowiedzią na symboliczną treść architektury gmachów wymiaru sprawiedliwości. Charakterystyczne rytmy i podział brył odwołują się do poczucia stabilności, trwałości i pewności.

Kompozycja uskoków elewacji frontowych buduje planowość i zmienność odbioru wizualnego wraz ze zmianą pozycji obserwatora. Światło i cień grające na fasadzie potęgują wrażenia na odbiorcy i sprawiają, że budynki będą zmieniały się w zależności od pory dnia. Rytmiczność podziałów oraz wertykalne kierunki nadają obiektom klasy i podkreślają ich publiczny charakter, a także otwartość i transparentność instytucji wymiaru sprawiedliwości.


Całość kompozycji zabudowy została podporządkowana charakterystycznym uskokom, przejawiającym się we wszystkich skalach, od założenia urbanistycznego, poprzez zagospodarowanie terenu aż po detal architektoniczny oraz detal wnętrz. Geometryczne, zdyscyplinowane wątki artykulacji elewacji są nawiązaniem do majestatu instytucji.

Jak jury argumentowało przyznanie wyróżnienia?

Wyróżnienie przyznano za propozycję zintegrowania miejskiej przestrzeni publicznej – przedpola projektowanych budynków sądu i prokuratury z przyległymi terenami określonymi w miejscowym planie jako teren zieleni urządzonej o charakterze ogólnodostępnym(1ZP), teren drogi publicznej dojazdowej (3KDD), poprzez aranżację jej szerokiego pasa drogowego oraz poprzez propozycję zagospodarowania terenów usług administracji (2UA i 1UA) zamykających wnętrze urbanistyczne sugerowane w planie miejscowym. Kształtowana rytmicznymi uskokami projektowana zabudowa sądu i prokuratury tworzy kulisowe wprowadzenie do tego wnętrza, równocześnie zapewnia pełną ekspozycję obiektu z ulicy Wjazdowej. Na uwagę zasługuje zaproponowanie ciekawych rozwiązań kompozycyjnych poprzez zastosowanie charakterystycznego rytmu elewacji i dobór środków architektonicznych podkreślających rangę i powagę gmachów wymiaru sprawiedliwości – czytamy w uzasadnieniu.

źródło: BDM Architekci (www.bdma.pl)

Czytaj też: Biurowiec | Architektura w Polsce | Minimalizm | Drewno | whiteMAD na Instagramie

W konkursie zwyciężyła koncepcja przygotowana przez architektów z pracowni Heinle, Wischer und Partner Architekci:

projekt: Heinle, Wischer und Partner Architekci