Szczecin: zmienili plan i zamiast małych sadzonek posadzili duże drzewa

Nową zieleń posadzono w ramach przebudowy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. To duże drzewa o wysokości kilku metrów – magnolie i brzozy. “Sadzonki” były znacznie większe niż przewidywał to projekt inwestycji.

Dwa tiry z drzewami przyjechały ze szkółki Lorberg. To kilkumetrowe magnolie i brzozy, które już trafiły do ziemi. Całą akcję przebudowy alei Wojska Polskiego w Szczecinie podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”.

Dodatkowo inwestycja obejmie przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę oświetlenie ulicznego, budowę elementów małej architektury, budowę fontanny oraz zmianę organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego. Istotną częścią prac będzie zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów. Urzędnicy chcą, by powstał tu “zielony salon” miasta.

W ramach nasadzeń pojawią się drzewa o randze reprezentacyjnej dla naszego miasta, długowieczne i monumentalne. Znajdą się tam m.in. kolumnowe platany, będą również charakterystyczne dla Szczecina przepiękne magnolie. Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody czy wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia roślinności obejmą niemal kilometr zupełnie nowej alei. Znajdą się w niej nowe krzewy, trawy i byliny – tłumaczy urząd miasta.


Z kolei w ramach drugiego etapu wykonana zostanie dokumentacja projektowa i wykonanie przebudowy układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. W sumie koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto, z czego połowa to koszt przebudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie, źródło: UM Szczecin (www.szczecin.eu)

Czytaj też: Ekologia | Place, Skwery, Parki  | Miasto | Zieleń | Szczecin  | whiteMAD na Instagramie