Szkoła baletowa w Białymstoku

Nazwa: “Szkoła baletowa w Białymstoku”

Autor: mgr inż. arch. Aleksandra Anna Bartoszuk Aleksnadra Bartoszuk , absolwentka Architektury i Urbanistyki na Politechnice Białostockiej.

Lokalizacja: Białystok

Status projektu: koncepcja

                                         

                                  Lokalizację projektu stanowi teren ogródków działkowych im. 1-go Maja Obiekt usytuowano w północnej części działki. Możemy się do niego dostać z dwóch stron: od ul. Podleśnej oraz od strony parku Zwierzynieckiego. Znajdujące się na jednej osi wejścia stanowią spoiwo parku z budynkiem i ulicą, a także podkreślają jego ciągłość w przestrzeni.

Nieregularny kształt  rzutu obiektu wynika z kombinacji dwóch istotnych pozycji baletowych, : III oraz IV. Kształt budynku  tworzą wynikające z uwarunkowań kompozycyjnych skrzydła o nieregularnej geometrii. Jedno z nich wznoszące się ku górze intensyfikuje dynamiczny charakter bryły.  Pełna ekspresji forma budynku sugeruje jego funkcję. Efektem poszukiwań zależności między bryłą obiektu, a baletem było również zastosowanie we fragmentach elewacji perforacji. Tworzące ażur okrągłe kształty nawiązują do charakterystycznego dla strojów baletowych tiulu.

Projektowaną szkołę definiuje czytelny układ funkcjonalny. W północnej części budynku zlokalizowano hol wejściowy wraz z szatniami . Niemalże całkowite przeszklenie holu, będące otwarciem na otaczającą zieleń parku skłoniło do usytuowania w tej części budynku restauracji. W północnym narożniku skrzydła zaprojektowano niewielki sklep oferujący zakupy w zakresie elementów tanecznej garderoby.

Środkowe skrzydło budynku jest kontynuacją holu. Szeroki korytarz z rozciągającym się wzdłuż przeszkleniem, prowadzi użytkowników do sali widowiskowej. Tę część obiektu współtworzy strefa administracyjna, którą oddziela od głównego korytarza ciąg sanitariatów, co pozwala uniknąć konfliktu pomiędzy przestrzenią dla widzów i pracowników szkoły. Południową część budynku podzielono na dwa sektory. I-widowiskowy  zaprojektowano jako rozległą salę ze sceną oraz jej zapleczem. II-edukacyjny jest  przestrzenią przeznaczoną na zróżnicowanej wielkości sale ćwiczeń, pokoje nauczycielskie, sanitariaty, strefy wypoczynku oraz magazyny. Poszczególne sale posiadają rozbudowane zaplecze o powierzchni dostosowanej do przewidywanej liczby tancerzy. Całe skrzydło ukształtowane zostało w sposób umożliwiający zapewnienie optymalnych warunków do ćwiczeń oraz wypoczynku. Wszystkie sale zlokalizowano w centralnej części sektoru, natomiast okalające je korytarze przeznaczono na strefy relaksu. Koleje dwa poziomy budynku wzbogacone zostały o dwukondygnacyjną bibliotekę, a także sale dydaktyczne, w których uczniowie szkoły będą mogli zgłębiać wiedzę dotyczącą teorii tańca.

            W budynku zastosowano mieszany system konstrukcyjny słupowo ścianowy wykonany w żelbecie. W tej samej technologii zaprojektowano fundamenty, schody oraz dach. Stropy między kondygnacyjne przewidziano w systemie COBIAX. Ponadto w obiekcie wykonano  przeszklenia Pilkington ze stalowymi prętami i elementami typu spider, a także perforowane ściany osłonowe wsparte na stalowej konstrukcji.

Projektowana szkoła baletowa  to wydajny i elastyczny budynek stanowiący odpowiedź na potrzeby nieustannie rosnącego zainteresowania aktywnością ruchową, jaką jest taniec klasyczny.

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły