Koospol

Takiej Pragi nie znacie. Brutalistyczne budynki, które trzeba zobaczyć

Obok najbardziej znanych zabytków czeskiej stolicy znaleźć można wiele modernistycznych obiektów. Niedawno ukazał się album „Prague Brutally Beautiful”, w której zebrano opisy kilkudziesięciu budynków zbudowanych w Pradze w latach 1969-1989.

Album „Prague Brutally Beautiful” ukazał się nakładem wydawnictwa Scholastika. Pomysł na jego powstanie zrodził się w 2014 r. kiedy w Pradze zrównano z ziemią kultowy hotel Praha. Modernistyczny budynek padł ofiarą dyskusji historycznej – obiekt powstał w okresie istnienia Czechosłowacji z myślą o komunistycznych elitach. Właściciel obiektu skupił się na politycznych kwestiach i nie potrafił docenić bogactwa budynku. Wyburzenie spowodowało, że Czesi zaczęli coraz częściej mówić o konieczności prawnej ochrony tego typu obiektów.

Po drugiej stronie znaleźli się przeciwnicy modernizmu z drugiej połowy XX wieku, którzy stygmatyzowali budynki komunistyczną etykietą i określali je mianem brzydkich, za dużych i niefunkcjonalnych. Takie głosy zrodziły się już po powstaniu Republiki Czeskiej. Niewygodną architekturę chciano wyburzać, przebudowywać lub przynajmniej zmieniać nazwy budynków.

Zbudowane w latach 70. i 80. gmachy dopiero teraz zaczynają być doceniane. Specjaliści wskazują na ich oryginalne piękno i odwagę ówczesnych architektów, którzy swoją pracą nie chcieli sławić socjalistycznych władz, ale wprowadzić do Czech tak popularną wtedy na Zachodzie architekturę.

Autorami opublikowanych w albumie zdjęć jest zespół fotografów: Tomáš Souček, Petr Polák, Filip Šlapal, BoysPlayNice. Album można kupić na stronie wydawnictwa tutaj.