To ikona modernizmu. Zabytkowa Willa Fricków w Białymstoku

W tym roku kontynuujemy współpracę z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Białymstoku, aby przybliżać wam zabytki Podlasia. Bohaterką tego artykułu jest Willa Fricków w Białymstoku. Budynek jest jednym z najlepszych przykładów modernizmu w mieście. 

Willa Fricków położona jest przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24 w Białymstoku. Budynek zbudowany został w latach 30. XX wieku. Jego pierwszymi właścicielami byli Stefania Frick wraz z mężem Stefanem Frickiem, pełniącym wówczas funkcję sędziego grodzkiego, później podprokuratora, a od 1937 r. sędziego śledczego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Małżeństwo sfinalizowało w latach 1937-1939 budowę okazałego, modernistycznego domu.

Już po II wojnie światowej willa Fricków, została przejęta przez Tymczasowy Zarząd Państwowy. W 1950 r. z obiektu zaczął korzystać sąsiadujący z budynkiem szpital – Akademia Lekarska. Mieszkali tutaj znani w Białymstoku lekarze, między innymi Ludwik Komczyński, który w latach 1962-1970 był rektorem Akademii Medycznej oraz Feliks Oleński – chirurg w latach 1962 -1964, pełniący funkcję prorektora ds. klinicznych.

Zabytkowy, modernistyczny gmach to budynek wolnostojący, murowany, otynkowany, podpiwniczony, założony na planie wielokąta zbliżonego do rombu. Budynek został przykryty płaskim dachem, z wydatnym okapem, o rozczłonkowanej bryle, złożonej z kubicznych form o różnej wysokości.


Główny korpus jest dwukondygnacyjny, segment południowy – dwuipółkondygnacyjny. Każda z brył została wyraźnie zaakcentowana. Przemyślana asymetria dodanych do siebie prostopadłościennych form wprowadza dynamikę, ale nie zakłóca harmonii kompozycji. Należy tu wyróżnić: okna w układzie pasowym (zespolone), okna narożne podkreślające ostre załamania bryły, okno tzw. „termometr” w klatce schodowej – informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Budynek cechuje prostota i podporządkowanie jednolitemu wyrazowi kompozycji architektonicznej. Dotyczy to również wnętrza. W willi zachowały się niektóre oryginalne elementy wyposażenia, szczególnie w obrębie ażurowej klatki schodowej. Willa została wpisana do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 2019 r.

źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Czytaj też: Zabytek | Modernizm | Dom | Białystok | whiteMAD na Instagramie