Uchwała krajobrazowa w Poznaniu została przyjęta przez radnych

To kolejna uchwała krajobrazowa w Poznaniu, którą przegłosowali miejscy radni. Poprzedni dokument w lutym 2023 roku unieważnił Wojewoda Wielkopolski. Czy tym razem będzie inaczej i miasto zyska narzędzie prawne do walki z reklamowym chaosem?

Poprzednia uchwała krajobrazowa w Poznaniu zaczęła obowiązywać 21 lutego 2023 roku. Dokument jednak został unieważniony zaledwie kila dni później przez Wojewodę Wielkopolskiego. Urzędnicy zamiast bronić zapisów uchwały przed sądem zdecydowali, że przyjmą dokument w zmienionej wersji. Sprawa przed sądem administracyjnym mogłaby trwać bowiem dłużej.

Uchwałę przyjęto we wtorek 11 lipca przy aprobacie 23 radnych. Ośmiu radnych było przeciw, a nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowa wersja przepisów zawiera uwagi zgłoszone przez wojewodę. W przyjętej uchwale dopuszczono murale reklamowe na dachach budynków. Ujednolicono okresy dostosowawcze – dla całego miasta wynoszą one teraz 12 miesięcy. Zniesiono podział nośników na legalne i nielegalne. Zmieniono także zapisy dotyczące warunków dostosowania – za wzór posłużyły paragrafy uchwały krajobrazowej Gdańska, która z powodzeniem obowiązuje już kilka lat.

Po wejściu w życie zapisów uchwały zyskamy efektywne narzędzie do walki z chaosem reklamowym, w tym również na terenach nienależących do Miasta i poza strefą ochrony konserwatorskiej – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Nową uchwałę krajobrazową może teraz zablokować wojewoda, który ma na to 30 dni od przyjęcia przepisów przez radnych.

Nie spodziewamy się jednak takiego obrotu spraw, bo wprowadziliśmy do nowej wersji dokumentu wszystkie uwagi wojewody. Ponownie stwierdzając nieważność uchwały nie tylko po raz kolejny opóźniłby czyszczenie miasta z nielegalnych nośników, ale także zaprzeczyłby własnemu stanowisku sprzed kilku miesięcy – dodaje prezydent Poznania.

Dzięki przepisom miasto będzie mogło nakładać kary finansowe na podmioty, które instalują nośniki reklamowe sprzeczne z przepisami. To tak zwane kary biegnące, to znaczy wymierzane są za każdy dzień, w którym reklamy umieszczone są niezgodnie z przepisami. Przykładowo dla nośnika o powierzchni 18 m². 30-dniowa kara wyniesie 9 816 zł.


W walce z reklamowym chaosem mają pomagać sami mieszkańcy. Miasto udostępniło platformę do zgłaszania nielegalnych nośników. Zgłoszenia dokonywane są przez aplikację Smart City. Od 1 kwietnia do 30 czerwca do Wydziału Urbanistyki i Architektury wpłynęło już 580 zgłoszeń.

Uchwała krajobrazowa dzieli Poznań na cztery obszary. Pierwszy z nich, staromiejski, który obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, obejmujący centrum miasta, Łazarz, Jeżyce, Wildę, Grunwald, a także część Starych Winograd, Sołacza, Łęg Dębińskich i osiedla Główna. Do kolejnego – zurbanizowanego – zaliczane są osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe. Uchwała wyróżnia także obszar przyrodniczy, który wpisuje się w klinowo-pierścieniowy system zieleni.

Dla każdego z tych obszarów wyznaczono różne zasady sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń. Jednakowy za to jest okres dostosowania nośników i innych elementów do zapisów uchwały – wynosi on 12 miesięcy od dnia wejścia w życie dokumentu.

źródło: UM Poznań

Czytaj też: Poznań | Miasto | Urbanistyka | Identyfikacja wizualna | whiteMAD na Instagramie