Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i Muzeum Narodowe podpisały 4-letnią umowę o współpracy!

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i Muzeum Narodowe w Poznaniu podpisały 4-letnią umowę o współpracy dotyczącą między innymi badań nad sztuką współczesną i jej promocji. Porozumienie popisali Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Wojciech Hora i Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu Tomasz Łęcki.

Szefowie dwóch najważniejszych instytucji artystycznych i kulturalnych Poznania podpisali dziś umowę o współpracy dotyczącej między innymi badań nad sztuką współczesną i jej promocji. Skupia się to w szczególności na przedsięwzięciach o charakterze naukowym i popularnonaukowym, a więc: wystawach, konferencjach, prelekcjach, działalności edukacyjnej czy prezentacji publikacji.

My ze swojej strony chcemy zaoferować nasz potencjał naukowy. Pomoc w udzielaniu konsultacji merytorycznych w zakresie badawczym i konserwatorskim dotyczącym sztuki współczesnej, w tym dzieł zaliczanych do nowych mediów znajdujących się w zbiorach Muzeum – mówi prof. dr hab. Wojciech Hora, Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Muzeum z kolei obiecuje przygotować prezentacje obiektów ze swoich zbiorów, które będą dostępne dla potrzeb dydaktycznych studentów Uniwersytetu.

Chcemy, aby nasze zbiory były w pełni dostępne dla studentów i wykładowców. Aby mogli oni „na nich pracować” podczas zajęć czy wykładów – dodaje Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu Tomasz Łęcki.

Umowa został podpisana 10 lipca i będzie obowiązywać przez 4 najbliższe lata. Osobami odpowiedzialnymi za projekt są (ze strony Muzeum) dr Maria Gołąb – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Muzeum w Poznaniu i (ze strony Uczelni) dr Anna Borowiec z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Zobacz również: Poznań | Sztuka | Wydarzenia