Fot. whiteMAD/Mateusz Markowski

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – monumentalny pałac z placu Bankowego

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to obiekt, który ma swoje początki w XVII wieku. Obecna forma została mu nadana podczas przebudowy z lat 1823–1825 i adaptacji gmachu na pałac Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Zlokalizowany jest przy placu Bankowym 3/5 i jest jednym z najbardziej monumentalnych gmachów Warszawy.

Pałac został wzniesiony w stylu klasycystycznym w wyniku przebudowy barokowego pałacu Leszczyńskich wg projektu Antonia Corazziego. Nadano mu wówczas formę rezydencji w typie entre cour et jardin z półzamkniętym dziedzińcem przednim. Architekt zachowując wcześniejszy barokowy plan budynku, nadał mu nową formę. Składa się z korpusu głównego oraz dwóch skrzydeł z jońskimi kolumnadami od strony placu. W tympanonie znajduje się płaskorzeźba Pawła Malińskiego przedstawiająca Minerwę, Merkurego i Jazona oraz alegorie Wisły i Buga.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Fot. whiteMAD/Mateusz Markowski


W dwudziestoleciu międzywojennym gmach, po adaptacji dokonanej w latach 1919–1921 przez Mariana Lalewicza, wraz z sąsiednim pałacem Ministra Skarbu był siedzibą Ministerstwa Skarbu. Pałac został zniszczony przez niemieckie lotnictwo we wrześniu 1939. Odbudowano go w latach 1950–1954 pod kierunkiem Piotra Biegańskiego z przeznaczeniem dla Prezydium Stołecznej Rady Narodowej. Obecnie w budynku mieści się siedziba Prezydenta m.st. Warszawy, biura Urzędu m.st. Warszawy oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wraz z sąsiadującym pałacem Ministrów Skarbu oraz gmachem Banku Polskiego stanowi harmonijną całość architektoniczną.

Źródło: zabytek.pl,

Czytaj też: Architektura w Polsce | Zabytek | Pałac | Historia | Warszawa | Ciekawostki

Lata 1935-1939 i 2023. Fronton pałacu Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu. Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona i whiteMAD/Mateusz Markowski

Przełom XIX i XX w. oraz obecnie. Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona i whiteMAD/Mateusz Markowski

Zrujnowany front gmachu na początku wojny i współcześnie. Źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie i whiteMAD/Mateusz Markowski